Essays about: "symbol"

Showing result 1 - 5 of 248 essays containing the word symbol.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 2. 2. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Yani Ma; [2020]
  Keywords : Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Abstract : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. READ MORE

 3. 3. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Abstract : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. READ MORE

 4. 4. Seismic retrofitting assessment of historical churches : The reconstruction of The Basilica of Santa Maria di Collemaggio after the 2009 L’Aquila earthquake

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Angelika Hedenström; [2020]
  Keywords : L’Aquila; earthquake; reconstruction; church; Basilica; Santa Maria di Collemaggio; Collemaggio; historical; heritage; preservation; seismic; retrofit; SHM;

  Abstract : This study summarizes previous research to evaluate and verify the results of the extensive restoration of The Basilica of Santa Maria di Collemaggio after the 2009 L’Aquila earthquake. In addition, it aims at identifying the vulnerability factors and challenges in preserving these buildings. READ MORE

 5. 5. A Naive Victim or a Willing ISIS-devotee? - Deserving or losing your human rights : A critical discourse analysis of two British newspaper's framing of Shamima Begum and her human rights

  University essay from Stockholms universitet/JMK

  Author : Frida Garvill; [2020]
  Keywords : Framing; Shamima Begum; UK; Foreign Fighters; Islam; Human rights;

  Abstract : Between 2011 and 2019 around 900 British citizens left the United Kingdom to travel to Syria and join militant groups such as the Islamic State (ISIS) (EPRS, 2018, p.33). READ MORE