Essays about: "symbolvärde"

Found 5 essays containing the word symbolvärde.

 1. 1. Arvet från Spritan : berättelsen om produktionslandskapets betydelse för omgivningen i Ödåkra

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikael Larsson; [2015]
  Keywords : identitet; plats; industriruiner; produktionslandskap; konsumtionslandskap; stationssamhälle; stationsnära planering;

  Abstract : Uppsatsen har sin utgångspunkt i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Ett litet samhälle som har gått från att vara en fristående bruksort till att allt mer ha integrerats till att bli en villaförort till Helsingborg. READ MORE

 2. 2. Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark : idéer för Kopparlunden i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Johansson; [2014]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; förorenad mark; LOD;

  Abstract : Arbetets syfte är att undersöka hur man kan planera och utforma en hållbar dagvattenhantering på förorenad mark utifrån området Kopparlunden i Västerås. I Kopparlunden planeras en utveckling till en blandad stadsdel präglad av hållbara lösningar där dagvattenhantering blir en betydande del. READ MORE

 3. 3. Social and economic consequences of wolf (Canis lupus) establishments in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Emma Kvastegård; [2013]
  Keywords : wolf; Sweden; socioeconomic development; human-wildlife conflict; consequences;

  Abstract : Wildlife contributes with many benefits to humans but also brings economic costs. From being eradicated in Scandinavia the grey wolf (Canis lupus) is returning to South-Western Sweden and people are not used to its presence. In Scandinavia carnivores have to co-occur with humans in a landscape used for many different interests. READ MORE

 4. 4. Grottan som symbol och upplevelse

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna Lönnqvist; [2012]
  Keywords : upplevelse; kulturarv; symbol; grotta; kulturhistoria; symbolvärde; underjordiskt landskap; association;

  Abstract : Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. READ MORE

 5. 5. Skogseken : en undersökning av ekens kulturhistoriska och estetiska värde, samt dess användning i den urbana vegetationsbyggnaden

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Johan Svensson; [2007]
  Keywords : skogsekar; ekar; quercus robur; stadsträd; kulturhistoriska värde; estetiska värde; ekens karaktärer;

  Abstract : Detta arbete har gjorts för att undersöka vilken syn som Landskapsingenjörsstudenter har på ekens estetiska värde, samt vilka användningssätt de tycker framhäver ekens karaktärer. Motivationen har varit att skapa en bild av hur den framtida användningen kan komma att se ut. READ MORE