Essays about: "synskadad"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word synskadad.

 1. 1. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Keywords : mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. READ MORE

 2. 2. Designing a system for visually impaired users to identify objects

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jan Jaap de Groot; [2018]
  Keywords : visually impaired; blind; accessibility; voiceover; talkback; synskadad; blind; tillgänglighet; voiceover; talkback;

  Abstract : This thesis describes the process of designing a system for visually impaired users to identify objects. Smartphones are empowering visually impaired people by providing independence. The two major mobile operating systems, Android and iOS, both include screen reading software. READ MORE

 3. 3. An accessible grocery store for low vision customers : Human-centered design of a universal shopping solution, with a focus on people with low vision

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johan Pihl; [2018]
  Keywords : industrial design engineering; human-centered design; universal design; inclusive design; grocery store; visually impaired; low vision; user interface design; smartphone; teknisk design; människocentrerad design; universell design; inkluderande design; mataffär; synskadad; synsvag; användargränssnitt; smartphone;

  Abstract : Around one percent of the Swedish population is defined as visually impaired and ten percent of them are classified as blind (Funka, n.d.; SRF, 2017a). A study shows that the prevalence of nearsightedness will increase to around half the population in the world in 2050 (Holden et. READ MORE

 4. 4. A participatory approach to the development of specifications for a 3D puzzle for visually impaired and sighted users

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : VASSILIS ALEXANDRAKIS; [2016]
  Keywords : Participatory design; 3D puzzle; 3D map; tactile map; visually impaired; blind; scenario based product design; focus group; universal design; usability testing.; Participatory design; 3D pussel; 3D kart; taktil karta; synskadad; blind; scenariobaserad design; fokusgrupper; universell design; utvärdering av användarvänlighet; användbarhetstest.;

  Abstract : Det finns begränsad tillgång till pussel för personer med synfel (inklusive blinda personer). För att undersöka behovet av potentiella användare i 3D kartpussel och identifiera deras preferenser, behov och krav, användes en kvalitativ metod som på engelska kallas ”participatory design”. READ MORE

 5. 5. A participatory approach to the development of specifications for a 3D puzzle for visually impaired and sighted users

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : VASSILIS ALEXANDRAKIS; [2016]
  Keywords : Participatory design; 3D puzzle; 3D map; tactile map; visually impaired; blind; scenario based product design; focus group; universal design; usability testing.; Participatory design; 3D pussel; 3D kart; taktil karta; synskadad; blind; scenariobaserad design; fokusgrupper; universell design; utvärdering av användarvänlighet; användbarhetstest.;

  Abstract : Det finns begränsad tillgång till pussel för personer med synfel (inklusive blinda personer). För att undersöka behovet av potentiella användare i 3D kartpussel och identifiera deras preferenser, behov och krav, användes en kvalitativ metod som på engelska kallas ”participatory design”. READ MORE