Essays about: "syntetiska feromoner"

Found 3 essays containing the words syntetiska feromoner.

 1. 1. Stress hos hund på klinik och dess inverkan på smärtbedömning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Mia-Maria Svensson; [2017]
  Keywords : beteende; hund; smärta; smärtbedömning; stress; syntetiska feromoner; veterinärklinik;

  Abstract : Forskare är överens om att hundar liksom andra djur känner smärta likt människor. Att kunna utföra en sanningsenlig smärtbedömning på hund är därför av stor vikt ur djurvälfärdsynpunkt. Smärta är en obehaglig upplevelse för individen som oftast ger upphov till både beteendemässiga och fysiologiska förändringar. READ MORE

 2. 2. Syntetiska feromoner som stressreducerande behandling av katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maria Rystedt; [2012]
  Keywords : katt; stress; stressreducerande; syntetiska feromoner; urinmarkering;

  Abstract : Ett akut stressvar är nödvändigt för överlevnad, men när stress blir kronisk kan problem uppstå. Kronisk stress leder till en mängd fysiologiska och känslomässiga effekter som är negativa för djuret och dess omgivning. Feromoner är kroppsegna doftsignaler som används av de flesta däggdjur för kommunikation och revirmarkering. READ MORE

 3. 3. Lugnare katter på kliniken? : en studie om användningen av syntetiska analoger tillfelina ansiktsferomoner på svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Annika Lindström ; [2009]
  Keywords : feromoner ; katthantering; djuromvårdnad; stress; djursjukhus; feromonterapi; katt;

  Abstract : Pheromones are chemical substances representing very specific signal messages within a species. Although a lot remains unknown about their precise effects, it is known that pheromones influence the behaviour of the receiver. READ MORE