Essays about: "systematiskt arbetsmiljöarbete"

Found 5 essays containing the words systematiskt arbetsmiljöarbete.

 1. 1. Shared working environment responsibilities in the staffing industry : A shared leadership perspective

  University essay from Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Jonas Stenborg; [2020]
  Keywords : Staffing industry; Shared leadership; Shared responsibility; Working environment; Systematic Work Environmental Management; Systematiskt Arbetsmiljöarbete; SAM;

  Abstract : The purpose of this study is to explore Swedish leaders in staffing agencies experiences, thoughts, and insights regarding the implementation of the legislative works around SAM (Systematic Work Environmental Management AFS 2001:1). In the context of SAM, the legislation entails a complex triangular relationship between the staffing agency, their customer, and the consultant. READ MORE

 2. 2. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Sara Anselius; [2019]
  Keywords : construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Abstract : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. READ MORE

 3. 3. Occupational health and safety engineers' support of clients' OHS management systems

  University essay from KTH/Ergonomi

  Author : Henrik Strohmayer; Ellen Ljusterdal; [2018]
  Keywords : Occupational health and safety management; OHS engineer; management systems; consultant role; small enterprises; medium-sized enterprises; Systematisk arbetsmiljöarbete; arbetsmiljöingenjör; ledningssystem; konsultroll; småföretag; medelstora företag;

  Abstract : Background: Swedish law demands a systematic work environment management system (SWEM) and establishes the employer as responsible for this. In 2016, 44 % of Swedish Work Environment Authorities’ submissions regarded lack of SWEM. READ MORE

 4. 4. Skogsarbete i björnområde : en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Moa Walldén; [2016]
  Keywords : ursos arctos; brunbjörn; skogsbolag; rädsla;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka skogsarbetares oönskade möte med björn ur ett arbetsmiljöperspektiv. Till följd av ett framgångsrikt bevarandearbete har antalet brunbjörnar i Sverige successivt ökat för att nu uppgå till cirka 2800 individer. READ MORE

 5. 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin

  Author : Marie Strandberg; [2007]
  Keywords : Systematiskt arbetsmiljöarbete; psykosocial arbetsmiljö; stress ledarskap och organisation; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Syfte med projektarbetet var att ta reda på vilka kunskaper chefer och arbetsledare ansåg sig ha i det Systematiska arbetsmiljöarbetet mot stress, och hur de arbetade med detta på sina arbetsplatser med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets rekommendationer i skriften Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Detta skulle i sin tur klargöra om det fanns ett behov från arbetsgivaren att ta hjälp av företagshälsovården när det gällde det systematiska arbetsmiljöarbetet. READ MORE