Essays about: "systemic factors"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words systemic factors.

 1. 1. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Jönsson; [2019]
  Keywords : assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Abstract : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. READ MORE

 2. 2. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Strandberg; [2018]
  Keywords : aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Abstract : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. READ MORE

 3. 3. On Shock Propagation in Financial Networks

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Isabelle Rosenberg; Viktor Svensson; [2018]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis develops a simplified financial network model for an interbank lending system which is then analyzed in terms of contagion when exposed to external liquidity shocks. The aim is to understand how individual institutions and the network structure affect the shock propagation and finding factors that increase respectively decrease the systemic risk of the network. READ MORE

 4. 4. China's Urban Housing Market: Driving Factors and Systemic Risk

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : James Skoggard; [2018]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Kopplingen mellan gräsbetessjuka och Clostridium botulinum typ C

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Simon Holmberg; [2018]
  Keywords : Gräsbetessjuka; häst; Clostridium botulinum; botulism; etiologi;

  Abstract : Gräsbetessjuka är en allvarlig polyneuropatisk sjukdom vilken kan drabba betande hästar. Den ger upphov till neurodegeneration av framför allt det enteriska och autonoma nervsystemet vilket speglas kliniskt av bland annat ileus, dysfagi, anorexi och takykardi. READ MORE