Essays about: "tävla"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word tävla.

 1. 1. Capturing customer value with product service systems. : A case study at Xylem Inc.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : HILDA HULTENBERGER; [2019]
  Keywords : Product service systems PSS ; Servitization; Customer value.; Produkt- och tjänstesystem; Tjänstefiering; Kundvärde.;

  Abstract : Competition among original equipment manufacturers are increasing and firms are looking for new ways to compete without dumping the prices. A growing approach is to move from selling traditional products into solutions with a combination of product and services by offering product service systems (PSS). READ MORE

 2. 2. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Bjarnestig; [2018]
  Keywords : diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Abstract : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. READ MORE

 3. 3. Creative Coding with Animations - An Application to Attract Children to Tech

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Emilia Elm; Niklas Persson; Emma Tysk; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Digitalization is expanding rapidly and is incorporated in almost all businesses and work fields. While digital applications are a crucial part of our daily lives, the IT industry is homogeneous and has lack of diversity. It becomes a problem when a homogeneous group develops solutions for the entire population. READ MORE

 4. 4. Träningens påverkan på sporthästens muskelfysiologi

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Gabriella Fröberg Niklasson; [2017]
  Keywords : träning; muskeladaption; prestation; häst;

  Abstract : Inom hästsport finns det ett flertal olika discipliner och extrema ytterligheter representeras både gällande tävlingar inom kortdistans och långdistans vilka alla ställer olika krav på hästarna och deras prestationer. Jag har valt att undersöka en del av den vetenskapliga litteratur som finns avseende muskelfysiologins betydelse för prestationsförmågan hos hästar som tränas för tävling inom distansritt och travsport. READ MORE

 5. 5. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma May Genfeldt; [2017]
  Keywords : allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Abstract : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). READ MORE