Essays about: "tävling"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the word tävling.

 1. 1. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 2. 2. How does the degree of anonymity affect our morals? : A study examining behavioural changes in online communication

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Simfors; Rasmus Rudling; [2020]
  Keywords : Anonymity; Morals; Deindividuation; Social Experiment; Online Communication;

  Abstract : Humans have found ways to communicate with each other since the beginning of time. However, the way we communicate has changed over the years. Today we can communicate with people from all over the world by employing digital technologies, and this can sometimes be done without revealing individuals’ actual identity. READ MORE

 3. 3. Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lisa Fager Bohlin; Mirjam Boumadi; [2020]
  Keywords : häst; dressyr; tävling; tävlingsresultat; treårstest; gångarter; SWB;

  Abstract : The equestrian sport is mostly dominated by warmblood horses when it comes to dressage, jumping and eventing. Breeding organizations are actively working to produce horses with traits that match the needs of equestrian top sport. Being internationally competitive in dressage is part of the Swedish Warmblood Association (SWB) breeding goal. READ MORE

 4. 4. Vibration damping of alpine skis with implemented Flow Motion Technology

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : John Palmborg; Hampus Söderman; [2019]
  Keywords : alpine skiing; damping; race plate; vibrations; alpin skidåkning; dämpning; raceplatta; vibrationer;

  Abstract : Flow Motion Technology AB has previously developed a technology to improve hockey skates and inlines. The technology called Flow Motion Technology (FMT) is utilizing the smooth and effective rolling motion of a human footstep, and has proven to be very successful after implementation in both hockey skates and inlines. READ MORE

 5. 5. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE