Essays about: "tävling"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the word tävling.

 1. 1. Vibration damping of alpine skis with implemented Flow Motion Technology

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : John Palmborg; Hampus Söderman; [2019]
  Keywords : alpine skiing; damping; race plate; vibrations; alpin skidåkning; dämpning; raceplatta; vibrationer;

  Abstract : Flow Motion Technology AB has previously developed a technology to improve hockey skates and inlines. The technology called Flow Motion Technology (FMT) is utilizing the smooth and effective rolling motion of a human footstep, and has proven to be very successful after implementation in both hockey skates and inlines. READ MORE

 2. 2. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE

 3. 3. Ryttarens hjärtfrekvens på tävling jämfört med träning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Andersson; [2019]
  Keywords : islandshäst; hjärtfrekvens; puls;

  Abstract : Sweden is the third biggest country in the world today when it comes to the population of Icelandic horses. There are mainly two kinds of competitions where anyone can participate. The only demand is a membership in an Icelandic horse association which makes competitions in general easy accessed. READ MORE

 4. 4. Interactive TV and group viewing : A qualitative study of companion apps and viewer engagement during group TV viewing

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mattias Larsson; Fredrik Lundkvist; [2019]
  Keywords : second screen; companion app; TV; viewer engagement; SVT Duo; Interactive TV;

  Abstract : Smart device applications that allow users to interact with a TV show in some way, so called companion apps, are increasingly common. In this paper, we study how the usage of such apps affect viewer engagement when used in groups of three or more people, a common TV viewing scenario. READ MORE

 5. 5. STPA-Inspired Safety Analysis of Driver-Vehicle Interaction in Cooperative Driving Automation

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Max Stoltz-Sundnes; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Autonomous vehicles occupying public roads are becoming a reality, and the addition of cooperative functionality open up new possibilities to ensure safer and more efficient traffic solutions than today’s manual drivers ever could. However, in order to implement these systems, they need to be proven safe. READ MORE