Essays about: "ta tillvara på resurser"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words ta tillvara på resurser.

 1. 1. The Effects of Reconstructing from an Open- to a Closed Loop Supply Chain : A Case Study of a Large Process Industry Organisation

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : MATHILDA WILLÉN; SIMON RONNEDAL; [2021]
  Keywords : Supply Chain; Circular Economy; Sustainability; Open Loop; Closed Loop; Supplier; Supply Chain Integration; Värdekedja; Logistikkedja; Cirkulär Ekonomi; Hållbarhet; Öppen Kedja; Sluten Kedja; Leverantör; Försörjningskedja; Integration av Försörjningskedja;

  Abstract : In a world with finite resources, there is a global push for sustainable development and circular economy models. One way the process industry may promote circularity is by investigating the feasibility of re-collecting their, or similar, end-of-life products from the market. READ MORE

 2. 2. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hultberg; [2020]
  Keywords : terrain vague; vaga platser; loose space; praktisk gestaltning; signalobjekt; spontan användning; stadsomvandling; Norra Sorgenfri;

  Abstract : Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. READ MORE

 3. 3. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marja Berg; [2019]
  Keywords : barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Abstract : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. READ MORE

 4. 4. Distributed energy resources in Sweden : The challenges faced by market actors that are developing business models

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Niklas Ersson; [2019]
  Keywords : Business Models; Electricity Market; Energy Efficiency; Renewable Energy.; Affärsmodeller; Elmarknad; Energieffektivitet; Förnybar energi.;

  Abstract : The electricity sector has traditionally been constructed for large scale generation and distribution from the high-voltage to the low-voltage network. Transition is however underway; intermittent power generation has become less expensive and nuclear power plants are set to close down. READ MORE

 5. 5. Svensk fårull – en bra resurs! : en fallstudie om att skapa mervärde på svensk ull

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alina Eriksson; Saga Sjöling; [2018]
  Keywords : svensk fårull; värdekedja; supply chain management; co-creation;

  Abstract : Miljö, hållbarhet och resurser har blivit allt viktigare i samhället och för företag. Jordens resurser är begränsade och det är viktigt att ta tillvara på de resurser som finns. I Sverige klipps årligen stora mängder ull från svenska får och majoriteten av ullen slängs istället för att användas som en resurs. READ MORE