Essays about: "takpark"

Found 5 essays containing the word takpark.

 1. 1. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Algeborg Taipale; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; förtätning; gröna tak; takpark; artrikedom;

  Abstract : På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. READ MORE

 2. 2. De gröna takens upplevda kvalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isabelle Sorjonen; [2018]
  Keywords : gröna tak; upplevd kvalitet; förtätning; nordic green space award; takpark; hållbar stadsutveckling; grönstruktur;

  Abstract : Malmö stad och Stockholm stad har satt upp mål om att gröna tak ska komplettera städernas grönstruktur på marknivå. I samband med den pågående urbaniseringen och förtätningen av dagens städer, blir målet om gröna tak intressant. READ MORE

 3. 3. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Keywords : bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Abstract : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. READ MORE

 4. 4. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; [2017]
  Keywords : aktivitet; Emporia; förtätning; offentlig yta; park; tak;

  Abstract : Förtätningen av de större städerna är en följd av den ökade efterfrågan på bostäder idag. Detta leder i sin tur till fler individer per ytenhet offentlig mark. De offentliga ytorna är platser för umgänge och rekreativ aktivitet för människorna i staden. READ MORE

 5. 5. Kvarteret Rallaren : gestaltning av en byggnad med integrerad offentlig grönyta

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Henrik Larsson; [2014]
  Keywords : arkitektur; förtätning; takpark; vinterträdgård; typologi; designprojekt; Malmö;

  Abstract : Detta arbete har tagit sin utgångspunkt i frågeställningen om hur offentlig grönyta kan integreras med en byggnad. Ett ämne som i hög grad relaterar till diskussionen kring förtätning av den urbana miljön. READ MORE