Essays about: "tangentportfölj"

Found 1 essay containing the word tangentportfölj.

  1. 1. Estimation and Theory of Tangency Portfolio Weights: Evidence from S&P Data

    University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Author : John Larsson; [2018]
    Keywords : Portföljteori; tangentportfölj; kovarians; rang; Moore-Penrose-invers;

    Abstract : En introduktion ges till portföljteori och tillämpning av tangentportföljen med en riskfri tillgång presenteras. Nyttofunktioner förklaras och hur tangentportföljen kan härledas med hjälp av en nyttofunktion. READ MORE