Advanced search

Found 5 essays matching the above criteria.

 1. 1. Surf Leash : Product Development of the Cord and Assembly

  University essay from

  Author : Lukas Fritz; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This bachelor thesis treats the product development process in general and the product development of a surf leash in particular. The thesis mainly concerns the product development of the surf leash cord and assembly. READ MORE

 2. 2. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilie Åberg; [2018]
  Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE

 3. 3. Distributed Data Management in Internet of Things Networking Environments : IOTA Tangle and Bitcoin Blockchain Distributed Ledger Technologies

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Gerard Ruiz; [2018]
  Keywords : Distributed Ledger Technology DLT ; Bitcoin; IOTA; peer-to-peer; dynamic networks;

  Abstract : Distributed ledger technology (DLT) is one of the latest in a long list of digital technologies, which appear to be heading towards a new industrial revolution. DLT has become very popular with the publication of the Bitcoin Blockchain in 2008. READ MORE

 4. 4. Expression and distribution of transcription factors NPAS3 och RFX3 in Alzheimer's disease

  University essay from KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Author : Julia Remnestål; [2015]
  Keywords : Affinity proteomics; Alzheimer s disease;

  Abstract : Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och påverkar miljontals människor världen över. Förekomst av senil plack och tangles in hjärnan hos personer med AD har varit ett känt faktum sedan början av 1900-talet. READ MORE

 5. 5. Conceptual design of a blue water cruiser based on the Storm Bird

  University essay from KTH/Marina system; KTH/Marina system

  Author : Patrik Ekman; Jens Blomquist; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : This report describes the process of developing a conceptual design of the Storm Bird, a long distance sailing cruiser. The starting point was a boat designed in the mid nineties by the famous Swedish naval architect Håkan Södergren and the aim with the project is to present an idea as to the renewal of the design in a more modern boat. READ MORE