Essays about: "teeth"

Showing result 1 - 5 of 155 essays containing the word teeth.

 1. 1. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Keywords : Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Abstract : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. READ MORE

 2. 2. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE

 3. 3. Diagnostic Accuracy of Radiological Methods Regarding Root Resorption of Teeth Neighbouring Impacted Maxillary Canines - A systematic review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Lisa Granberg; Julia Stevens; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande diagnostisk tillförlitlighet för röntgenmetoder avseende rotresorption på granntänder till överkäkshörntanden. Material och metod: För att uppnå en systematisk och ett transparant tillvägagångssätt användes PRISMA och CRDs handbok. READ MORE

 4. 4. Reliability and precision of root length measurements in cone beam CT images: a study of adolescents

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Alexander Coholic; Fanny Hellberg; [2019]
  Keywords : CBCT; Reliability; Precision; Root length measurement;

  Abstract : Bakgrund: Under en ortodontisk behandling med fast apparatur finns det en risk för att tänderna drabbas av rotresorption. Rotresorptioner kan mätas med hjälp av Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Mätresultatet kan dock variera mellan olika observatörer och mätfel kan uppstå vilket påverkar metodens tillförlitlighet. READ MORE

 5. 5. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Wallin; [2019]
  Keywords : hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Abstract : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. READ MORE