Essays about: "teeth"

Showing result 1 - 5 of 163 essays containing the word teeth.

 1. 1. A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Jamal Choudhry; [2020]
  Keywords : DEM; FEM; bucket; teeth; cable shovel; wear; Archard s law; LS-DYNA; scan;

  Abstract : Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. READ MORE

 2. 2. Oral health related quality of life in adolescents with anterior crowding - A systematic review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Ida Myrlind; Johanna Harwigsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Frontal trångställning är en utav de vanligaste bettavvikelserna. Trots detta råder det brist på systematiska översikter dedikerade till huruvida frontal trångställning påverkar tonåringars livskvalitet. READ MORE

 3. 3. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Keywords : hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Abstract : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. READ MORE

 4. 4. Knowlegde, attitude and behavior regarding oral health among children and adolescents, in Vietnam and Sweden : A literature review

  University essay from Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Author : Caroline Backlund; Cajsa Gunnarsson; [2020]
  Keywords : Attitude; behavior; knowledge; oral health; Sweden; Vietnam.; Attityd; beteende; kunskap; oral hälsa; Sverige; Vietnam.;

  Abstract : BACKGROUND: Vietnam, being a developing country does not have the same economic means to put into dental care as a country like Sweden. Knowledge, attitude and behavior are determining factors for oral health. READ MORE

 5. 5. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Fanny Eriksson; Camilla Kaj; [2020]
  Keywords : tandborstning; hund; parodontit; plack; gingivit; tandsten; calculus; Handy Brush; Accesia Softy Swipe; fingertuta; FAS; plackfärgning; djuromvårdnad;

  Abstract : Den vanligaste sjukdomen hos hundar är parodontit där 44 - 100 % av populationen är drabbad. Det första steget mot parodontit är plackbildning på tänderna. Plack består av bakterier och kan orsaka gingivit. Om inte placken avlägsnas från tandytan omvandlas den successivt till tandsten. READ MORE