Essays about: "temapark"

Found 1 essay containing the word temapark.

  1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Andrèe Olsson; [2017]
    Keywords : temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

    Abstract : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. READ MORE