Essays about: "temporär ljussättning"

Found 1 essay containing the words temporär ljussättning.

  1. 1. Tillfällig ljussättning i stadsrummet

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Åsa Bugge Marin; [2013]
    Keywords : urban belysning; ljusdesign; temporär ljussättning; landskapsarkitektur; stadsrum; offentliga rum;

    Abstract : På natten är vi beroende av artificiellt ljus för att kunna orientera och ta oss fram i stadsrummet. Utöver detta kan ljussättningen ge andra typer av värden och påverka uppfattningen av staden. Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka den temporära ljussättningen i stadsrummet. READ MORE