Essays about: "teori om individuellt beslutsfattande"

Found 2 essays containing the words teori om individuellt beslutsfattande.

 1. 1. Samodling av ettåriga grödor : attityder bland lantbrukare och hur tillämpningen kan öka i framtiden

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Gabriel von Rosen; [2020]
  Keywords : samodling; ökad odlingssäkerhet; ökat resursutnyttjande; hållbarhet; semistrukturerade intervjuer; teori om individuellt beslutsfattande; övergång till ekologiska metoder;

  Abstract : Samodling innebär att man odlar två eller flera grödor samtidigt på ett fält. Jämfört med odling i renbestånd kan grödor som odlas tillsammans öka odlingssäkerheten, bättre utnyttja tillgängliga resurser, ge större skördar och för de som odlar foder, en produkt med bättre näringsmässig sammansättning. READ MORE

 2. 2. Farmers' private savings for retirement : values behind the decision

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Louise Pettersson; Elin Ringborg; [2016]
  Keywords : retirement; decision-making; private savings; farmer; laddering; personal values; means-end chain;

  Abstract : Self-employees in Sweden, there among farmers are not provided with any occupational pension, which means that one part of their retirement income is lacking. Therefore, they have a larger responsibility concerning their private savings for retirement in order to obtain a retirement income corresponding to the one they had during their active work period. READ MORE