Essays about: "terrängmekanik"

Found 1 essay containing the word terrängmekanik.

  1. 1. Conceptual Design of a Powertrain for an Autonomous Golf Ball Collector

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Stefan Colazio; [2018]
    Keywords : Mobil robot; drivlina; terrängmekanik; AMR;

    Abstract : I denna uppsats presenteras resultatet av ett examensarbete i maskinkonstruktion på KTH. Arbetet har utförts på uppdrag av Poki Robotics via konsultbolaget Omecon.Poki Robotics vill automatisera uppsamlingen av golfbollar på så kallade driving ranges, genom att nyttja en hjuldriven autonom robot med ett tillhörande uppsamlingssläp. READ MORE