Essays about: "territoriality"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word territoriality.

 1. 1. Watch out! Can't you see that there's a red jacket on the chair? A thesis on modern office design and primitive human needs

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Ebba Moberg; [2019]
  Keywords : Organizational Territoriality; Office Design; Personalization; Psychology; Activity-based offices;

  Abstract : Thanks to digitalization and advanced mobile technology, work is no longer associated with a fixed place. Employees can now work from anywhere - at any time - and when the number of employees working on-sight decreases offices struggle to reach full capacity. This leads many companies to reconsider their office design. READ MORE

 2. 2. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 3. 3. Web Warfare : NATO, Cyber-attacks and Territoriality

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : André Liivakant; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erika Klang; [2018]
  Keywords : appropriering; exkluderande design; inkluderande design; multifunktionellt; offentliga rum; skateboardåkning; territorialitet;

  Abstract : Stadens offentliga rum med dess design, material och objekt, men också normer, påverkar hur vi rör oss och tar oss an platser i staden. Skateboardåkare har i decennier använt offentliga rum genom sin aktivitet och engagerat sig i staden och dess arkitektur på ett lekfullt och kreativt sätt som få andra gör. READ MORE

 5. 5. It's not me, it's EU - Critically assessing the relationship between human rights and sovereignty in the CEAS, with a particular focus on the Dublin Regulation

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jenny Nguyen; [2018]
  Keywords : migration law; asylum law; CEAS; Dublin Regulation; EU law; human rights; Law and Political Science;

  Abstract : Det nuvarande globala systemet är organiserat i territoriella, suveräna stater – ett system som vilar på många antaganden. En viktig aspekt är att påståendet att en del av att vara suverän för med sig förmågan att kontrollera ens gränser och förekomsten av icke-medborgare på ens territorium. READ MORE