Essays about: "the Swedish Environmental Protection Agency"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words the Swedish Environmental Protection Agency.

 1. 1. Bitcoin Mining in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Sixten Hager; [2022]
  Keywords : ASIC; Bitcoin; Bitcoin mining; proof-of-work; blockchain; district heating; heat recovery; climate change; Sweden; Technology and Engineering;

  Abstract : Bitcoin mining is an industry which for many years has been criticized for its electricity consumption, which globally today equals roughly that of small countries such as Sweden, and its subsequent contribution to climate change. However, electricity consumption does not by default equals greenhouse gas (GHG) emissions and not many studies have been done on the subject with a focus on Sweden, hence this study aims to provide some clarity to the otherwise opaque space of Bitcoin mining. READ MORE

 2. 2. Gender mainstreaming - from policy to management : An analysis on Swedish reform cooperation in Bosnia and Herzegovina regarding issues of gender equality linked to air pollution, within the framework of gender mainstreaming and Sweden’s Feminist Foreign Policy

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Author : Josefin Ahlqvist Lyzwinski; [2022]
  Keywords : gender equality; gender mainstreaming; air pollution; socioeconomics; discourse; policy;

  Abstract : The Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) recognized a need for external help to implement a gender perspective in their project on improving air quality in Bosnia and Herzegovina (BiH) extending from 2018-2022, which this thesis is a contribution to. To collect empirical material for the analysis, a cluster interview was conducted on site in Sarajevo with female representatives from ten CSOs working with gender equality nationally, in addition to a household survey targeted at six different cities in BiH through social media with the help of SEPA’s partnering ad agency network. READ MORE

 3. 3. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Louise Höjermark; Erika Öist; [2022]
  Keywords : Kommunikation; invasiva främmande arter; bekämpning; grönyteskötsel; skötselentreprenör; offentlig beställare;

  Abstract : Invasiva främmande växtarter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald världen över. Att hantera dem är en kostsam och komplex process med flera aktörer involverade. I Sverige har markägaren det juridiska ansvaret att på sin mark bekämpa invasiva arter reglerade av EU-förordningen (1143/2014). READ MORE

 4. 4. TO IMPLEMENT, OR NOT TO IMPLEMENT, THAT IS THE QUESTION - The role of non-state actors in environmental policy implementation in Serbia

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Stankovic Marko; [2021-07-12]
  Keywords : Europeanization; practical policy implementation; environmental policy; enlargement; SEE-countries;

  Abstract : This thesis analyses what roles non-state actors plays in practical environmental policy implementation in Serbia. European environmental policies have been particularly difficult for new EU-member states and candidate countries to adhere to over the years. READ MORE

 5. 5. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE