Essays about: "the animal farm"

Showing result 6 - 10 of 322 essays containing the words the animal farm.

 1. 6. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 2. 7. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Nilsson; [2019]
  Keywords : planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Abstract : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. READ MORE

 3. 8. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Lätt; [2019]
  Keywords : soil; maps; forage; macro minerals; micro minerals;

  Abstract : Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. READ MORE

 4. 9. There’s a Snake in My Boot!

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Elehored Nayeli Díaz Esquivel; Cristina González Bustillo; Sutapatr Tangstitporn; [2019]
  Keywords : Brand identity; corporate brand management; exotic skins; luxury industry; leather goods; sustainability; ethics; Business and Economics;

  Abstract : Kering is a multi-player in the luxury industry, owning high-end brands such as Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, among others. A range of product lines of these brands use exotic skins as raw materials. Some argue that the use of such materials is too cruel and that the animal welfare cannot be guaranteed. READ MORE

 5. 10. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ebba Ekholm; [2019]
  Keywords : feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Abstract : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. READ MORE