Essays about: "the book i like the most"

Showing result 6 - 10 of 12 essays containing the words the book i like the most.

 1. 6. Digital Publishing and its influences on litarcy

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Author : Tamara Rabitsch; [2014]
  Keywords : digitalisation; print media; publishing; e-book; enhanced book; literacy; multimodality;

  Abstract : Digital Publishing and its influences on literacy Thesis Essay In my thesis I analyse how digitalisation has influenced the publishing business, their products and its digitaliation’s effects on our reading habits, focusing especially on the literary development of children. The digitisation of printed media has caused immense changes for publishing companies, who see themselves forced to adapt to modern technologies and changing reading preferences of clients. READ MORE

 2. 7. Bell på Betongen 1 : Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petter Lindström; [2014]
  Keywords : industriområde; landskapsanalys; landskapets förändring; Simon Bell; visualisering; Östersund;

  Abstract : Jag har länge intresserat mig för landskapets förändring, i synnerhet urbana landskap och människans påverkan på landskap över huvudtaget. Simon Bell är en landskapsarkitekt och forskare som kommit att intressera sig för landskapets visuella sammansättning. READ MORE

 3. 8. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefina Erlandsson; [2013]
  Keywords : Information; budskap ; format; koncept; layout; form; skyltar;

  Abstract : Detta är ett examensarbete som behandlar begreppet Visuell Kommunikation. Ämnet har begränsats genom att denna uppsats främst ta upp kommunikationsformen ur en landskapsarkitekts perspektiv. Examensarbetet är uppdelat i två delar; Del I är en litteraturstudie; Del II är en applikation. READ MORE

 4. 9. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Nygren; [2012]
  Keywords : Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Abstract : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. READ MORE

 5. 10. Historia i kursböcker för Engelska A och B

  University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Author : Ulrika Falk; [2012]
  Keywords : History; Course book analysis; Critical Discourse analysis;

  Abstract : I detta arbete tittar jag på hur de engelskspråkiga ländernas historia presenteras i kursböcker för kurserna Engelska A och Engelska B på gymnasiet.Jag har valt att titta på vilka länder som finns representerade och hur mycket fakta om de engelskspråkiga ländernas historia som finns i de utvalda kursböckerna. READ MORE