Essays about: "the god of small things"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words the god of small things.

 1. 1. "...life had been lived" : Gender performance and woman objectification in Arundhati Roy's The God of Small Things

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Author : Lucia Hera Culda; [2019]
  Keywords : gender performance; Butler; postcolonialism; Roy;

  Abstract : This essay investigates women’s situation at home and in society, in Arundhati Roy’s The God of Small Things, from a gender performance perspective. The essay also explores the pedagogical implications of using the novel in the EFL classroom. READ MORE

 2. 2. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Cronqvist; [2018]
  Keywords : Smågrisproduktion; sugga; smågris; dödlighet; öka smågrisöverlevnad; värme; skift di;

  Abstract : Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar. READ MORE

 3. 3. Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kristoffer Elofsson; Lilian Eliasson; [2018]
  Keywords : reptil; ödla; orm; sköldpadda; stationärvård; djuromvårdnad;

  Abstract : I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. READ MORE

 4. 4. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mia Håkansson; [2017]
  Keywords : Lunghälsa; sjukdom; gris; produktion; Respiratory health; disease; pig; production;

  Abstract : Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. READ MORE

 5. 5. Kommunikation av kommunalt miljöarbete : når Eslövs kommun ut till kommunens invånare?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Petter Hjelte; [2015]
  Keywords : miljöarbete; miljömedvetenhet; kommunikation; kommunikationsarbete; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie var att studera huruvida det arbete som personalen på Miljöavdelningen i Eslövs kommun utför når ut till kommunens befolkning, samt att relatera detta till kända beteendeförändrings- och kommunikationsmodeller. Den övergripande forskningsfrågan var således: ”Vilket angreppssätt präglar Eslövs kommuns miljökommunikation och i vilken utsträckning når kommunens miljöarbete ut till kommunens invånare?”. READ MORE