Essays about: "the importance of business environment"

Showing result 1 - 5 of 369 essays containing the words the importance of business environment.

 1. 1. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Keywords : förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Abstract : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. READ MORE

 2. 2. Testing data logging tools in DataOps for Digital Twins

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Adrian Bakken Sundmoen; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Industry 4.0 and a global trend in digital transformation have brought new ideas and emerging technologies to the surface. Data has become a key asset for businesses, and streamlining data and automating data life cycles have become increasingly important. READ MORE

 3. 3. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 4. 4. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Keywords : Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. READ MORE

 5. 5. Nudging Innovation Through the Physical Working Environment

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Alicia Hylander; Vilma Mollstedt; Jesper Palmborg; [2022]
  Keywords : Born Globals; Innovation; Creativity; Physical Working Environment; Nudge Theory; Nudge Management; Innovative Working Environment; Business and Economics;

  Abstract : This bachelor's thesis seeks to investigate how the physical working environments of Born Global firms affect innovation, and more specifically analyze which physical attributes in the working environment nudge towards innovation. Born Globals are characterized as young firms with the ambition to gain global presence near founding. READ MORE