Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 11 - 15 of 323 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 11. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karl Johan Johansson; [2018]
  Keywords : sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Abstract : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). READ MORE

 2. 12. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Strid Bozac; [2018]
  Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE

 3. 13. ”Den är väldigt speciell. Du kanske vet?” : upplevelsen av konsten i Stockholms tunnelbana

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Carlström; [2018]
  Keywords : Stockholm; tunnelbana; Stockholms tunnelbana; kollektivtrafik; offentlig konst; offentliga rum; konst; utsmyckning;

  Abstract : Uppsatsen avhandlar den konstnärliga utsmyckningen av Stockholms tunnelbana och undersöker dess funktion ur resenärernas perspektiv. Vilken betydelse konsten har och hur den påverkar människorna som befinner sig i rummen med konstnärlig utsmyckning. Nästintill alla av tunnelbanans 100 stationer har idag konstnärlig utsmyckning. READ MORE

 4. 14. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bergqvist; [2018]
  Keywords : delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Abstract : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. READ MORE

 5. 15. Learning from previous projects for improving project management practices : Improving project risk management and intra-project communication at Saab Dynamics

  University essay from Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Author : Gustav Olsson; [2018]
  Keywords : project management; project manager; project; risk management; communication; risk; saab; saab dynamics; learning; organization; organizational learning; practices; improvement; development; R D; development project; R D project; projektledning; projekt; riskhantering; risk; riskledning; projektledare; kommunikation; saab; saab dynamics; lärande; organisatoriskt lärande; organisation; förbättring; utveckling; utvecklingsprojekt;

  Abstract : Using certain practices for managing projects is a critical factor in successfully executing projects. For a firm where there are few set practices by the organization for managing projects, project managers have to create their own practices with varying degrees of success. READ MORE