Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 11 - 15 of 330 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 11. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Kamf; [2018]
  Keywords : stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Abstract : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. READ MORE

 2. 12. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Keywords : Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Abstract : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. READ MORE

 3. 13. A strategic distribution model for an upscaling project at an emerging market - and a blockchain technology use case approach to the supply chain

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Anes Sestic; William Ribbing Dahlgren; [2018]
  Keywords : Distributed manufacturing; upscaling; supply chain planning; network planning; scenario planning; blockchain technology; business development; supply chain management; simulation modelling; transparency; traceability; Business and Economics;

  Abstract : Background: Globalization is a phenomenon which has been around since the mid- 19th century, influencing companies to either expand existing markets or entering new markets, to seek new profits. For companies with a global supply chain, the total supply chain cost is a vital factor. READ MORE

 4. 14. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE

 5. 15. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE