Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 21 - 25 of 324 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 21. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Fjällbäck; [2018]
  Keywords : appropriation; urban; deltagande; offentliga platser; demokrati; arkitektur; personligt uttryck; rätt till staden;

  Abstract : Det offentliga rummet har spelat en betydande roll för demokratiseringsprocesser under snart fem tusen år. I Sverige är dessa ytor fortfarande platser där människor ska ha möjlighet att uttrycka sig personligt och på så vis göra sig till en del av det gemensamma samhället. READ MORE

 2. 22. Crisis communication applied to mega-events and festivals : A multi-method analysis of communicative preparedness

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Author : Johanna Walser; [2018]
  Keywords : crisis communication; mega-events; festivals; uncertainty; chaos; interview; thematic analysis;

  Abstract : Crisis communication has been widely researched for an economic purpose, with the focus on preventing damage to a corporation’s reputation or the restoration of a politician’s image. Additionally, crisis communication also found its utility for natural hazards as well as for terrorist attacks. READ MORE

 3. 23. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Hultman; [2018]
  Keywords : hållbar; mobilitet; turism; Åre; fjällturism; transporter i skidorter;

  Abstract : Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. READ MORE

 4. 24. Attractive winter spaces : Maximizing the opportunities for social gathering

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Anna Josephson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Success of public spaces depends on many factor one of them being environmental factors and how the urban environment is adapted to climate. The social function of public spaces is achieved in spaces where people choose to stay and creates a sense of place. READ MORE

 5. 25. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niki Lindgren; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; Lekvärdesfaktor; friyta; förskola; förskolegård; barn; planering;

  Abstract : Idag finns det flera lagar, styrdokument och riktlinjer kring barn och deras fysiska miljö. Detta kandidatarbete syftar till att bidra med en ökad förståelse kring uppkomsten av dessa och varför de är nödvändiga. Uppsatsen är skriven ur ett barnperspektiv och ämnar fungera som en röst utåt och synliggöra deras plats i staden. READ MORE