Essays about: "the internal environmental factors of business"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words the internal environmental factors of business.

 1. 1. Ecopreneurial Startups with Sustainable Innovations : A Case Study on the Emergence and Growth of Four Finnish Startup Companies

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Anni Heikkinen; Sonja Koskinen; [2019]
  Keywords : Sustainability; Ecopreneurship; Environmental entrepreneurship; Innovation; Startup; Case study;

  Abstract : With growing attention to sustainable development, the role of sustainable innovations has gained increasing significance. Due to their high innovativeness, research has begun to recognize the importance of small companies that base their entire business rationale on sustainability, as they have a central role in creating solutions to some of the most critical environmental issues of today. READ MORE

 2. 2. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Caroline Olsson; [2019]
  Keywords : CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Abstract : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. READ MORE

 3. 3. Contextual factors influencing the development of a circular business model in aquaponics : a case study of Peckas Tomater

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sofia Björkén; Elin Bystedt; [2019]
  Keywords : aquaponic; bio-economy; business model; circular business model; circular bio-economy; circular economy; controlled environmental farming;

  Abstract : Research within the area of aquaponics is mostly focusing on technical perspectives such as aquaculture, hydroponics, and engineering. There are also few existing commercial aquaponics businesses globally and little knowledge about how aquaponic business model develop in practice. READ MORE

 4. 4. The Influences of China’s circular economy on Swedish companies : a multiple case study of Swedish companies’ work towards circular economy in China and Hong Kong

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johanna Bernselius; Mathilda Rietz; [2019]
  Keywords : circular economy; sustainability; sustainable business practices; multinational context; globalisation; Chinese circular economy context; European circular economy context;

  Abstract : As the human ecological footprint is increasing and human consumption is disrupting thenatural ecosystem, the need for change towards sustainable development has never been more pressing. Due to globalisation, the impacts of consumption are not limited to a country’s border but rather an issue that influences the whole world. READ MORE

 5. 5. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Richard Eriksson; [2018]
  Keywords : lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Abstract : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. READ MORE