Essays about: "the process in the administration department"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the words the process in the administration department.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ninna Astrup; [2020]
  Keywords : hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Abstract : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. READ MORE

 2. 2. The Change Process Towards an Activity-Based Flexible Office : A Qualitative Study Regarding the Perceptions of Managers and Employees at Skellefteå Municipality

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Cecilia Persson; Victoria Jonsson; [2020]
  Keywords : Change management; Organizational change; Activity-based flexible offices A-FO ; Activity-based work office ABW ; Employee satisfaction; Job satisfaction; Work environment; Communication;

  Abstract : Change is a constant factor in today's society and an important factor in the success of organizations. As a result, it is highly important that organizations learn to manage change in order to stay competitive and keep up with the rapidly changing market conditions. READ MORE

 3. 3. How Organizational Structures Affect the Implementation of Robotic Process Automation

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Joakim Härd; C. Max A. Svensson; [2020]
  Keywords : Robotic Process Automation; Organizational structures; Process automation; Business processes; Project efficiency; Lead time; Case study; Technology and Engineering;

  Abstract : Problem description: The case company, a packaging company in Lund, Sweden, operates in an industry where high productivity is becoming increasingly crucial to remain the industry leader. One of the most rapidly growing automating technologies today is RPA. The case company has adopted this technology. READ MORE

 4. 4. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anamaria Mădălina Bondre; [2019]
  Keywords : children’s participation; scope; quality; outcomes; regional planning; railway planning process; Swedish Transport Administration; assessment methods; participation models;

  Abstract : Introduced as a right by the United Nations in The Convention of the Rights of the Child, the child participation is still, after three decades, an increasingly popular topic. As the Convention will be adopted as a Swedish law by 2020, several organizations and governmental agencies are committed to different participation strategies for children. READ MORE

 5. 5. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Kamf; [2018]
  Keywords : stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Abstract : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. READ MORE