Essays about: "the process in the administration department"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words the process in the administration department.

 1. 1. Robotic Powered Satisfaction? A Quantitative Study on The Impact of Robotization on Job Satisfaction

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Guillermo Berrojo Romeyro Mascarenhas; Alaa Tish; Aymen Safi; [2022]
  Keywords : Robotization; Robots; Job Satisfaction; Herzberg Two-Factor Theory; Employee Retention.;

  Abstract : Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS.   Department: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Guillermo Berrojo Romeyro Mascarenhas (2001/06/14), Alaa Tish (1994/01/10), Aymen Safi (2000/03/27). READ MORE

 2. 2. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Bermoos Kaf; Frea Håkansson; [2021]
  Keywords : digitalisering; hållbarhet; ekonomisk tillväxt; ekonomisk hållbarhet; hållbar stadsutveckling; smarta städer; kommunal tillväxt; smart stadsplanering; plan- och bygglovsprocess; digitalization; sustainability; economic growth; economic sustainability; sustainable urban development; smart cities; municipal growth; smart urban planning; planning and building permit process;

  Abstract : Enligt Sveriges regering ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Boverket, Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning är tre av de myndigheter som på uppdrag av regeringen ska driva digitaliseringsarbetet i rätt riktning. READ MORE

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ninna Astrup; [2020]
  Keywords : hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Abstract : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. READ MORE

 4. 4. The Change Process Towards an Activity-Based Flexible Office : A Qualitative Study Regarding the Perceptions of Managers and Employees at Skellefteå Municipality

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Cecilia Persson; Victoria Jonsson; [2020]
  Keywords : Change management; Organizational change; Activity-based flexible offices A-FO ; Activity-based work office ABW ; Employee satisfaction; Job satisfaction; Work environment; Communication;

  Abstract : Change is a constant factor in today's society and an important factor in the success of organizations. As a result, it is highly important that organizations learn to manage change in order to stay competitive and keep up with the rapidly changing market conditions. READ MORE

 5. 5. How Organizational Structures Affect the Implementation of Robotic Process Automation

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Joakim Härd; C. Max A. Svensson; [2020]
  Keywords : Robotic Process Automation; Organizational structures; Process automation; Business processes; Project efficiency; Lead time; Case study; Technology and Engineering;

  Abstract : Problem description: The case company, a packaging company in Lund, Sweden, operates in an industry where high productivity is becoming increasingly crucial to remain the industry leader. One of the most rapidly growing automating technologies today is RPA. The case company has adopted this technology. READ MORE