Essays about: "the process in the administration department"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words the process in the administration department.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ninna Astrup; [2020]
  Keywords : hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Abstract : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. READ MORE

 2. 2. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anamaria Mădălina Bondre; [2019]
  Keywords : children’s participation; scope; quality; outcomes; regional planning; railway planning process; Swedish Transport Administration; assessment methods; participation models;

  Abstract : Introduced as a right by the United Nations in The Convention of the Rights of the Child, the child participation is still, after three decades, an increasingly popular topic. As the Convention will be adopted as a Swedish law by 2020, several organizations and governmental agencies are committed to different participation strategies for children. READ MORE

 3. 3. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Kamf; [2018]
  Keywords : stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Abstract : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. READ MORE

 4. 4. Systematic observation in healthcare: Utility and limitations of a threat and error management-based safety audit

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Andrew Grose; [2018]
  Keywords : healthcare; systematic observation; threat and error management; patient safety; FLMU06; CRM; Crew Resource Management; teamwork; team performance; General Works;

  Abstract : Improving teamwork has become a major safety goal for healthcare organizations. Audit tools currently available are useful, but they remain inadequate because they are reactive and fail to provide context for “the interaction between people and the operational context (i.e. READ MORE

 5. 5. Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Odia Okhiria; [2017-09-15]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE