Essays about: "the role of profit in business"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the words the role of profit in business.

 1. 1. Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ : en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Charlotte Alicia Möller; Märta Wässman; [2024]
  Keywords : kooperativ; upplevt värde; medlemskap; lantbrukskooperativ; mänskliga värderingar;

  Abstract : Sverige har idag omkring 1,2 miljoner företag varav drygt 58 000 klassas som jordbruksföretag. Sedan år 1990 har antalet jordbruksföretag i Sverige minskat med 40 %, vilket delvis kan förklaras av den produktionsförändring som sker samt pressade priser på bland annat insatsvaror. READ MORE

 2. 2. Sustainable Finance: A case study of Swedish Banks' engagement in Sustainable Development Goals

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Felicien Come Rukundo; [2024]
  Keywords : Sustainable finance; Sustainable Development Goals; Agenda 2030; Paris Agreement; Need; Creed; Greed; Social Sciences;

  Abstract : Sustainable finance incorporates actions and policies for economic development, social inclusion, and environmental sustainability. The development of the Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nations became a guide for the transformation towards sustainability and social inclusion. READ MORE

 3. 3. Unlocking the Potential of Sustainability in SMEs within the Pharmaceutical Industry: The Role of Managers in Fostering Sustainability for Organizational Long-term Success

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Valerie Garcia Martinez; Edwin Ahlnäs; [2023]
  Keywords : sustainability management; sustainability commodification; sustainable innovation; stakeholder engagement; stakeholder communication; strategic integration; core operations; Business and Economics;

  Abstract : Sustainable development requires companies to do their part. Managers are central to the partaking of sustainability in their organizations, having responsibility towards internal and external stakeholders to ensure the organization's long-term survival while being mindful of other things than maximizing profit. READ MORE

 4. 4. Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt : svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ylva Kungsman; [2023]
  Keywords : sågverk; sågverkspatroner; sågverksarbetare; timmerfront; Ryska revolutionen; historiskt källmaterial; intervjuer;

  Abstract : Under den expansiva industriella utvecklingen i Ryssland i början av 1900-talet flyttade flera stora svenska företag sina verksamheter dit. Bland dem fanns LM Ericsson, ASEA, (Electro)Lux och Nobel bröderna. READ MORE

 5. 5. Boosting Outcome-Based Business Models – The Role of the Consulting Industry : A case study at Capgemini Invent

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Jonas Röper; [2023]
  Keywords : Outcome-Based; Business Models; Product as a Service; Performance- Based; Servitization; Business Models; Business Model Adoption; Consulting; Consulting Industry; Sustainability; Circular Economy;

  Abstract : Enabled by new technologies, firms are starting to shift from selling products to selling outcome-based services. In an outcome-based business model, providers deliver outcomes and work in close cooperation with end-customers to create superior value, more efficient and more sustainable solutions. READ MORE