Essays about: "the subject i fear most"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words the subject i fear most.

 1. 1. Teachers’ Perceptions of Speaking Anxiety in the Swedish EFL Classroom : An Interview Study of how Six Upper Secondary English Teachers Perceive Speaking Anxiety

  University essay from Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Andreas Wahlström; [2022]
  Keywords : Foreign language speaking anxiety; foreign language anxiety; methods of managing speaking anxiety; factors contributing to speaking anxiety;

  Abstract : This degree project is an interview study investigating upper secondary EFL teachers’ perceptions of speaking anxiety in their classrooms. The aim of the study is to gain insight into how the teachers perceive the prevalence of foreign language speaking anxiety (FLSA) among their pupils, the factors contributing to FLSA and what methods they use to manage FLSA in their EFL classrooms. READ MORE

 2. 2. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2022]
  Keywords : socialisering; katt; raskattuppfödare; SVERAK; tidiga erfarenheter; kunskap; attityder; oönskade beteenden; stress; rädslor;

  Abstract : Stress, rädslor och oönskade beteenden blir allt vanligare hos våra sällskapskatter. Dessa beteenden leder i sin tur till att många katter avlivas, omplaceras eller hamnar på katthem. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Brock von Rein; [2022]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; rädsla; stress; försöksdjur;

  Abstract : 2018 var kaninen det tredje vanligaste försöksdjuret inom EU. I egenskap av ett litet bytesdjur medföljer dock naturlig rädsla för människan och låg stresströskel vid hantering, vilket riskerar äventyra såväl djurvälfärd som forskningskvalitet. READ MORE

 4. 4. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Daniel Eriksson; [2020]
  Keywords : FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Abstract : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. READ MORE

 5. 5. Jämförelse mellan subkutan administration av medetomidin på hjässan och i nackskinnet hos hund : tid från administration till uppnådd sedering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Kristiansson; Linda Persson; [2020]
  Keywords : sedering; medetomidin; subkutan; hjässa; nacke; hund; canine;

  Abstract : Subkutan (s.c.) administration av medetomidin på hjässan hos hund används frekvent på kliniker. Det ger en varierande effekt men väljs oftast för att det är enklare än intravenös (i. READ MORE