Essays about: "the subject i like most"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the words the subject i like most.

 1. 1. Robot Exercise Trainer : Intended for Treating Dementia

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Hanna Larsson; Jacob Pihl; [2020]
  Keywords : dementia; robot; hri;

  Abstract : Worldwide, about 35.7 million people were estimated to be affected by dementia in 2010. One way to treat dementia is by exercising, but human trainers are few and expensive. Robots can be mass produced and work at anytime of the day. READ MORE

 2. 2. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 3. 3. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Joshua David Ashok; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. READ MORE

 4. 4. Hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Kondwelan James Tembo; [2020]
  Keywords : everyday connection; interest; mathematics teaching; motivation; understanding; intresse; matematikundervisning; motivation; lärande; vardagsanknytning;

  Abstract : Denna studie fokuserar på problemet där flesta elever tappar intresse, motivation och lust att lära sig matematik eftersom de upplever att det är ett svårt ämne. Syftet med detta arbete å andra sidan är att undersöka om hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande. READ MORE

 5. 5. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Keywords : Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Abstract : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. READ MORE