Essays about: "the subject i like most"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the words the subject i like most.

 1. 1. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Author : Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Keywords : Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Abstract : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. READ MORE

 2. 2. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2022]
  Keywords : torrfoder; våtfoder; fri tillgång; body condition score; BCS; hull; problembeteenden;

  Abstract : Övervikt är ett ökande problem hos våra sällskapsdjur. Att bedöma hull hos katter är precis som för andra sällskapsdjur en utmaning. Användandet av en hullbedömningsskala så som Body Condition Score (BCS) är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett mer objektivt sätt bedöma en katts hull. READ MORE

 3. 3. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fina Johansson; Felizia Lindqvist; [2022]
  Keywords : ljusföroreningar; biodiversitet; ekologiska konsekvenser; urban miljö;

  Abstract : Vi människor, likt allt liv på jorden, är beroende av solljuset. Det påverkar vår dygnsrytm och vår hälsa. Hos djuren indikerar solljuset bland annat när det är dags att börja samla föda inför vinterhalvåret, för växterna berättar solen när det är dags att fälla löv och när det är dags att börja spricka upp i blom. READ MORE

 4. 4. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2022]
  Keywords : socialisering; katt; raskattuppfödare; SVERAK; tidiga erfarenheter; kunskap; attityder; oönskade beteenden; stress; rädslor;

  Abstract : Stress, rädslor och oönskade beteenden blir allt vanligare hos våra sällskapskatter. Dessa beteenden leder i sin tur till att många katter avlivas, omplaceras eller hamnar på katthem. READ MORE

 5. 5. The Effects of CBAM on Russian Exports

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Mykola Rozhko; [2022]
  Keywords : Carbon Border Adjustment Mechanism; EU ETS; carbon leakage; Russia; Business and Economics;

  Abstract : In 2021, the EU announced the introduction of a carbon border adjustment mechanism (CBAM) to address the carbon leakage problem, which hampers its efforts to mitigate climate change. One of the CBAM requirements is that if an export party can provide that it paid for used carbon domestically, the corresponding amount will be deducted from the EU importers. READ MORE