Essays about: "the subject i like most"

Showing result 16 - 20 of 89 essays containing the words the subject i like most.

 1. 16. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Lyngemark; [2018]
  Keywords : djuretik; etik; kognitiv dissonans; kött; vegan; vegetarian;

  Abstract : Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. READ MORE

 2. 17. Yerba maté - en hälsodryck

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Silvia Stålhös; [2018]
  Keywords : polyfenoler; antioxidanteffekt; saponiner; xantiner;

  Abstract : Yerba maté är en dryck som förekommer mycket i Sydamerika, framförallt i Argentina, där den årliga genomsnittskonsumtionen ligger på 6,24 kg torrvikt per person, och den anses vara landets nationaldryck. Yerba maté består av blad från Ilex paraguariensis och är en växt som ursprungligen blev upptäckt av Guaraní-indianerna från Paraguay, Brasilien och Argentina. READ MORE

 3. 18. Investigating the Reliability of Known University Course Timetabling Problem Solving Algorithms with Updated Constraints

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Robert Berggren; Timmy Nielsen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Scheduling lectures, exams, seminars etc. for a university turns out to be a harder task than what it seems to be at first glance. This problem is known as the University Course Timetabling Problem (UCTP). READ MORE

 4. 19. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE

 5. 20. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Petter Gustafsson; [2017]
  Keywords : vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Abstract : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. READ MORE