Essays about: "themed playground"

Found 2 essays containing the words themed playground.

 1. 1. Design för meningsfull lek

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helga Eknor; [2018]
  Keywords : lekplats; temalekplats; lekvärde; design; lekmiljö; lek; miljöerbjudanden;

  Abstract : Huvudsyftet med denna uppsats har varit att reda ut vad som utgör en god lekmiljö och hur en designer kan använda sig av kunskap om barns behov och intressen i arbetet med lekplatsgestaltning. För att finna svaren på de frågeställningar som arbetet utgår från har dessa behövts brytas ned i mindre beståndsdelar eftersom en lekplats är en plats för barn som är skapad av vuxna baserat på vuxnas syn på barn och barns lek. READ MORE

 2. 2. Biotoppusslet : ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Hedenkvist; Carolina Horn; [2012]
  Keywords : barnperspektiv; identitet; landskapsarkitektur; temalekplats; tävling ; child perspective; competition; identity; landscape architecture; themed playground;

  Abstract : Tävling som arbetsform kan vara en del av landskapsarkitektyrket. Kommuner och privata aktörer utlyser ofta landskapsarkitekturtävlingar, i samband med nya projekt. Redan under studietiden kan studenter prova på denna arbetsform, som för framtiden kan ge en bra erfarenhet och bli en merit att visa upp som referensprojekt. READ MORE