Essays about: "therapeutic garden"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words therapeutic garden.

 1. 1. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Tigerschiöld; [2019]
  Keywords : healing garden; health design; landscape analysis; mental illness; nature-based rehabilitation; quality evaluation tool; restorative environment; stress; therapeutic garden;

  Abstract : Stress-related mental illness is widespread in Sweden. Meanwhile, there is evidence that nature can help treat these illnesses. To implement nature as a tool for rehabilitation, some knowledge of landscape architecture is needed. Such knowledge exists, but may be challenging to implement. READ MORE

 2. 2. Att se hälsoträdgårdens färger med huden : en idéträdgård med syfte att väcka diskussion runt temat: blindhet, färger och hälsoträdgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Ottenby; [2014]
  Keywords : idéträdgård; hälsoträdgård; blind brukare ; färg; kromoterapi; show garden; blind people; color; healing gardens; chromo therapy;

  Abstract : Färg anses livsviktig för den mänskliga organismen och en vital del av den helande trädgården. En hälsoträdgård ska tillgodose brukaren samtliga terapeutiska inslag oavsett funktionshinder. Trotts detta saknas det funktionella färginslag för den blinda brukare som söker rekreation i en helande trädgårdsmiljö. READ MORE

 3. 3. Et psykoanalytisk undersøgelse af rekreative naturoplevelser

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Sarah Lang Bohl Andersen; [2013]
  Keywords : being away; psychoanalyse; dødsdriften; den oceaniske følelse; Alnarps Rehabiliteringsträdgård;

  Abstract : Denne undersøgelses genstand er en særlig rekreativ og terapeutisk naturoplevelse, der med Kaplan & Kaplans begreb hedder being away. Selvom Kaplan & Kaplan er indflydelsesrige i miljøpsykologien, er det denne undersøgelses syfte at problematisere, uddybe og komplicere deres being away begreb med psykoanalytisk teori. READ MORE

 4. 4. Restorativ miljö : återhämtning med naturens hjälp

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anton Thörne; [2012]
  Keywords : Alnarpsmetoden; Meditation; Retreat; Sinnesstimulans; Trädgårdsterapi;

  Abstract : Ett växande problem i dagens urbana samhälle är stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom. Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som medför lidande hos individen och kostnader både för den drabbade och för samhället. READ MORE

 5. 5. Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården : en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Bergvall; [2011]
  Keywords : Läkande trädgård; Flyktingbarn ; Psykisk hälsa;

  Abstract : Av världens 36,8 miljoner flyktingar är nästan hälften barn. Barn är ofta direkt eller indirekt offer för krigets våld. I landskapsarkitektens arbete med att gestalta utemiljöer för alla bör även asylsökande barn tas in som en viktig grupp. READ MORE