Essays about: "thesis for testing"

Showing result 16 - 20 of 2027 essays containing the words thesis for testing.

 1. 16. Early Gear Failure Detection in Fatigue Testing of Driveline Components

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Govindraj Sannellappanavar; [2020]
  Keywords : Autoregressive modelling; Condition monitoring; Gear fault detection; Vibration analysis; Autoreggressiv modell; Feldetektering i växel; Tillståndsövervakning; Vibrationsanalys;

  Abstract : Early failure detection has been an integral part of condition monitoring of critical systems, such as wind turbines and helicopter rotor drivetrains. An unexplored application of early failure detection is fatigue testing of driveline components. READ MORE

 2. 17. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Author : Isabelle Andersson; [2020]
  Keywords : indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. READ MORE

 3. 18. Augmented Reality-Based Interaction Mechanism for the Control of Industrial Robots

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Yongqing Zhao; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Currently, AR/VR devices and technologies are continuously applied to control the differenttypes of robots in the aspects of the industry. A lot of developers have accomplished the pickand place experiment on the real robot through interacting with the virtual robot in the AR/VRdevices. READ MORE

 4. 19. Visualization of cyber security attacks

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Jennifer Bedhammar; Oliver Johansson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The Swedish Defence Research Agency (FOI) simulates cyber attacks for research and education purposes in their cyber range, CRATE, with a system called SVED. This thesis describes the process of creating a visualization of the log files produced by SVED, with the purpose of increasing the users’ comprehension of the log files and thereby increasing their knowledge of the simulated attacks. READ MORE

 5. 20. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. READ MORE