Essays about: "thesis in lending system"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words thesis in lending system.

 1. 1. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE

 2. 2. The Dynamics of World Culture in Education : Emerging Patterns in the Discussion of PISA results in Germany and Sweden since 2000

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Author : Sara Heinrich; [2019]
  Keywords : PISA; Germany; Sweden; Parliamentary Discussion; Education Policy; World Culture; policy borrowing and lending;

  Abstract : The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) has been running the Programme of International Student Assessment (PISA) for almost twenty years and is widely recognised as an influential actor in education policy internationally. Much research investigates the extent to which the OECD’s education policy recommendations are implemented. READ MORE

 3. 3. The Adverse Effects of Stricter Capital Regulation on the SME Bank Lending Channel

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Rebecca Palm Ballesta; Fredrika Poole Bonnier; [2018-07-04]
  Keywords : SME; Bank Lending Channel; External Finance; Capital Regulation; Basel III; SME SF;

  Abstract : MSc in Finance and Economics.... READ MORE

 4. 4. Risk Assessment of FinTech Lending Platform Business Models

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Constanze Alves; [2018]
  Keywords : FinTech; P2P Lending; Financial Regulation; Risk Mapping; Credit Cyclicality;

  Abstract : This thesis analyzes risks related to FinTech lending platforms and consists of two parts. Part I examines the risks arising from innovations in the FinTech lending platform sphere and their impact on the regulatory framework. READ MORE

 5. 5. On Shock Propagation in Financial Networks

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Isabelle Rosenberg; Viktor Svensson; [2018]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis develops a simplified financial network model for an interbank lending system which is then analyzed in terms of contagion when exposed to external liquidity shocks. The aim is to understand how individual institutions and the network structure affect the shock propagation and finding factors that increase respectively decrease the systemic risk of the network. READ MORE