Essays about: "thesis on Years of Investing"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the words thesis on Years of Investing.

 1. 1. In search for the reputational investment factor

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Birger Myrberg; David Dreja; [2019]
  Keywords : Factor investing; Smart beta investing; Corporate reputation; Performance forecast; Risk-adjusted returns;

  Abstract : This paper looks at corporate reputation and its effect on future firm performance using the Reputation Quotient (RQ) produced by Harris Interactive Inc. as proxy for reputation. READ MORE

 2. 2. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Asal Mohsenchian; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. READ MORE

 3. 3. Alterations in the Liquidity Premium as an Effect of Exchange Traded Funds : A Study Performed on Nasdaq Composite between 1997 and 2016

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Axel Andersson; Emanuel Svanberg; [2018]
  Keywords : Liquidity Premium; Characteristic Liquidity; Systematic Liquidity; Indexation; Exchange Traded Funds; Fama-MacBeth Regression;

  Abstract : Investors have historically demanded a return premium for taking on the risk of illiquidity both in terms of characteristic and systematic liquidity risk. Recent research have presented results suggesting that the liquidity premium is diminishing. READ MORE

 4. 4. Amasonen : A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Ellinor Gros; [2018]
  Keywords : PV-cells; PV-System; Integrated Solar Cells; Renewable Energy Resources; Integrerade Solceller; Solcellssystem; Förnybar Energi;

  Abstract : With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. READ MORE

 5. 5. Optimal portfolio selection and risk-adjusted performance of 51 equity funds available in the Swedish premium pension

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Ninos Khouchaba; Emilia Svensson; [2018]
  Keywords : Pension; Premium pension; Swedish pension authority; national retirement pension; funds; AP7; Seventh AP Fund;

  Abstract : In order to assure a livelihood for the working population after retirement, the national retirement pension was developed. The system is based on 18.5% of each tax-paying worker’s annual salary. The national retirement pension system in Sweden consist of two parts. READ MORE