Essays about: "thesis on public finance"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words thesis on public finance.

 1. 1. Financing a Sustainable Firm: Insights from the Oatly IPO

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Dennis Russek; Rolf Bräu; [2022]
  Keywords : Oatly; IPO; Corporate Finance; Sustainability; Sustainable Finance;

  Abstract : In this thesis, we analyse Oatly's decision to conduct an IPO to raise long-term financing. We note that Oatly was not able to meet high customer demand for its products due to significant production capacity constraints and hence needed to decide on how to finance its growth ambitions. READ MORE

 2. 2. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Keywords : economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Abstract : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. READ MORE

 3. 3. Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Fredrik Eriksson Oppliger; Erik Olshov; Gustav Persson; Alex Skepastianos; [2021]
  Keywords : Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date; Business and Economics;

  Abstract : Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en företrädesemission respektive en riktad emission. READ MORE

 4. 4. European bank capital management in response to regulatory requirements

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Arnis Puharts; [2021]
  Keywords : Regulatory capital requirements; European Banks; Banking; Bank capital ratios; Bank Management Buffers;

  Abstract : This document constitutes of two theses to fulfil Stockholm School of Economics requirements for the Double Degree Programme in Finance between Stockholm School of Economics (Home School) and Universita` Commerciale Luigi Bocconi (Host School). The first thesis examines the association between regulatory capital requirements and the management buffers of European banks. READ MORE

 5. 5. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Lindgren; Nils Rasmus Reppen; [2021]
  Keywords : gröna obligationer; hållbar utveckling; entreprenörsstaden; finansialisering; klimatfinansiering; additionalitet; gröna projekt; globala målen; hållbar stadsutveckling; green bonds; entrepreneurial city; financialization financialisation; urban sustainable development; climate finance; additionality; green projects; SDGS; sustainable development;

  Abstract : Hållbarhetsarbetet är en central del av den kommunala verksamheten. Krav på hållbarhet är stort och kommuner behöver bemöta framtida hot till följd av klimatförändringar. Flera kommuner i Sverige använder gröna obligationer som en ekonomisk innovation i arbetet med hållbarhet. READ MORE