Essays about: "thesis on quality management"

Showing result 1 - 5 of 631 essays containing the words thesis on quality management.

 1. 1. The Use Of Learning Management Systems In Primary Schools : A Qualitative Study Among Teachers In Sweden

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Kenan Zakre; [2019]
  Keywords : Information and communication technology ICT ; learning management system LMS ; user acceptance; unified theory of acceptance and use of technology model UTAUT ; interpretive paradigm; qualitative research;

  Abstract : Information and Communication Technology is used in the education field in Sweden toimprove learning quality. The aim of this research is to investigate the use of LearningManagement Systems in primary schools, in the specific context of the role of LearningManagement System (LMS) in learning and teaching processes from teachers‟perspectives. READ MORE

 2. 2. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 3. 3. How a change-up of a Planning tool can affect the Project Management Performance : A case study on project planning

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Robin Juslin; Andy To; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The continuous strive for improvement and achieving higher efficiency for the ability to keep up with the market, as the competitors increases with the newer technologies that becomes available for the world leading companies. Project performance approaches as an aid towards project success is thus an important topic among organizations as a subpart for increasing their project planning efficiency. READ MORE

 4. 4. Distance students’ perspectives about a formal learning management system at a Swedish university 

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Yangyang XU; [2019]
  Keywords : Distance education; Learning Management System Moodle; interaction; students perspectives.;

  Abstract : This thesis has conducted interpretive qualitative research to investigate the impacts and limitations of LMS Moodle in distance students’ learning process from distance students’ perspectives. The qualitative data was collected from mediated semi-structured interviews with distance students participating in a Master program at Linnaeus University. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE