Essays about: "they can who think they can"

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the words they can who think they can.

 1. 1. Ways to Good Reading Comprehension : A qualitative study of teachers’ views of the teaching of reading comprehension and reading strategies

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Author : Abeer Aldibs; Asmaa Khalil; [2022]
  Keywords : Reading comprehension; reading strategies; tasks; texts;

  Abstract : The purpose of this study has been to explore reading comprehension with a focus on how teachers talk about their teaching of reading comprehension. To gain knowledge about how teachers work to increase and stimulate pupils’ reading comprehension, we decided to use qualitative interviews to further our knowledge and understanding of reading comprehension. READ MORE

 2. 2. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Naroskin Havermark; [2022]
  Keywords : biologisk mångfald; ; ; ; ; ; ; ; urban ängsmark; attityder; deltagande; kommunikation; bostadsgårdar; äng; gräsmatta;

  Abstract : Den ökande urbaniseringen kräver en mer hållbar stadsutveckling. Idag växer sig städerna större och kräver mer mark i anspråk, vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Olivia Forssén; Emma Stridsman; [2022]
  Keywords : skogshistoria; kocka; kvinnor i skogsbruk; Norrland; Norrbotten; Tornedalen; Västernorrland; Jämtland;

  Abstract : During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned. READ MORE

 4. 4. Motion av den växande hunden – ägarens uppfattning : en jämförelse av litteraturen mot en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Felicia Nordstedt; Fransina Pettersson; [2022]
  Keywords : armbågsledsdysplasi; enkät; valp; hund; hundägare; höftledsdysplasi; motion; osteochondros; riskfaktorer; utvecklingssjukdomar;

  Abstract : Olika typer av ledproblem är vanligt hos hund. Bland dessa ingår det utvecklingssjukdomar så som höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och osteochondros. READ MORE

 5. 5. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Carl Noyce; [2022]
  Keywords : browsing damage; forest owners; mera tall; moose; pine regeneration; Södra;

  Abstract : Since the early 2000s browsing damage to Scots pine (Pinus Sylvestris) in the Götaland region of Sweden has been consistently estimated to be 15% per year, peaking at around 25% between 2009-2016, the highest of any region in the country. The Swedish Forest Agency has set a goal of achieving pine damage levels below 5% on average in the long-term, even if higher levels can be accepted in an individual year. READ MORE