Essays about: "they can who think they can"

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the words they can who think they can.

 1. 1. TEACHING PHOTOSYNTHESIS: IMPLICATIONS ON SUSTAINABILITY

  University essay from

  Author : Vasugi V Ribbarp; [2020-10-27]
  Keywords : Photosynthesis; Education for Sustainable Development; Constructivism; Science education; Constructivism; and Science education;

  Abstract : Aim: Education for Sustainable Development (ESD) is about empowering and motivatinglearners to become active sustainability citizens who are capable of critical thinking and able to participate in shaping a sustainable future, (UNESCO, 2017). This study centres on how the teaching of photosynthesis in Science can help students understand sustainability issues. READ MORE

 2. 2. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Hasselberg; [2020]
  Keywords : växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Abstract : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. READ MORE

 3. 3. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 4. 4. Affordable Marketing - Closer than You Think

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Alexander Kirchmaier; Anton Vänskä; [2020]
  Keywords : entrepreneurial marketing; limited resources; word-of-mouth; human capital; social capital; entrepreneurship; new venture creation; inexpensive marketing; Business and Economics;

  Abstract : Purpose – This paper aims to improve the understanding how entrepreneurs practice inexpensive marketing by utilising human and social capital instead of financial resources. Methodology – This study was conducted following a qualitative methodology. READ MORE

 5. 5. Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Westerståhl; [2020]
  Keywords : föreskrifter; allmänna råd; djurskydd; offentlig kontroll; djurvälfärd; inspektion; handläggare;

  Abstract : Animal welfare is a global issue that affects many people and the development of animal welfare legislation has progressed. Within the EU, there are both animal welfare directives and regulations, and in Sweden, the animal welfare legislation is divided into three parts; the Animal Welfare Act, the Animal Welfare Ordinance and the Swedish Board of Agriculture's (SBA) regulations and general advice. READ MORE