Essays about: "third-part opinions"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words third-part opinions.

 1. 1. Bilingual Theories and the Swedish Bilingual Profile Reflected in the Classroom : A Comparative Case-Study in two Swedish Bilingual Schools

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Author : Maria Mersini Pananaki; [2015]
  Keywords : Bilingualism; bilingual education; Sweden; teaching practices; bilingual classrooms;

  Abstract : Bilingualism and multilingualism are phenomena dominantly present in today’s globalized world. Sweden is not an exception and its international character is apparent in all domains, such as politics, business and education. READ MORE

 2. 2. Bilingual Theories and the Swedish Bilingual Profile Reflected in the Classroom : A Comparative Case-Study in two Swedish Bilingual Schools

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Author : Maria Mersini Pananaki; [2015]
  Keywords : Bilingualism; bilingual education; Sweden; teaching practices; bilingual classrooms;

  Abstract : Bilingualism and multilingualism are phenomena dominantly present in today’s globalized world. Sweden is not an exception and its international character is apparent in all domains, such as politics, business and education. READ MORE

 3. 3. Strategies and tactics to stimulate Social enterprise business expansion-Swedish experience

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : YANHAO GU; [2014]
  Keywords : Social enterprise; market strategy; third-part Company; capital investment; resource integration; social entrepreneur; business expansion.;

  Abstract : Abstract   Title: Strategies and tactics to stimulate Social enterprise business expansion-Swedish experience   Level: Final assignment for Master’s Degree in Business Administration   Author: GU Yanhao   Supervisor: Maria Fregidou-Malama   Examiner: Lars Ekstrand   Date: 2013-10-17   Aim: This study aims to identify elements which can affect social enterprise business expansion. Based on study, suggestions for social enterprises to achieve long term development are exhibited. READ MORE

 4. 4. The Effects of Online Third-party Opinions toward Consumer Purchasing Decision on Cosmetic Products in the Thai Market

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Author : Jitpisut Bubphapant; Ramrada Thammasaro; [2012]
  Keywords : Online; third-part opinions; third-party endorsement; consumer purchasing decision; cosmetics; product involvement; source credibility; expert review; consumer review; consumer decision journey; Thai market;

  Abstract :  Title:  The effects of online third-party opinions toward Consumer Purchasing Decision on cosmetics products in Thai marketSeminar date: June 4th , 2012Course: Master thesis in International marketing, 15 creditsPurpose: The overall purpose of this research is to explain the understanding of the effects of online third-party opinions toward consumer purchasing decision process on cosmetics products in Thai market. This includes the investigation of effective used of online third-party opinions with regards to source credibility and product involvement, specifically toward cosmetics products. READ MORE

 5. 5. International Law : The Issue of Rape

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Author : Minaz Sadikot; [2010]
  Keywords : Våldtäkt; Mänskliga Rättigheter; Vapen; Krig; Kvinnors Rättigheter; Internationell Lagstiftning; Kvinna; Kvinnor; Förenta Nationerna; Rape; Sexual Violence; War; Women; Human Rights; Women s Rights; International Law; Women; Woman; United Nations;

  Abstract : Varför har FN inte kunnat erkänna våldtäkt som ett krigsbrott? Denna studie har ägnats åt att upplysa användning av våldtäkt och andra former utav sexuella övergrepp under krig och dess konsekvenser för utsatta kvinnor. Studien har tillämpat en kvalitativ och litterär metod. READ MORE