Essays about: "thyroid cancer"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words thyroid cancer.

 1. 1. Jod i mjölk : vad påverkar innehållet

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Rebecka Sterner; [2020]
  Keywords : näringsinnehåll; foder; rapsfröprodukter; spendoppningsmedel; ; hälsa; nutrition;

  Abstract : Globalt är jodbrist ett av de allvarligaste hälsoproblemen. Delar av befolkningar i flertalet utvecklade länder som tidigare har haft tillräckliga intag av jod har idag jodbrist. READ MORE

 2. 2. Quantification of I-131 Activity from Gamma Camera Images of Thyroid Cancer Patients

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Frida Westerbergh; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : BACKGROUND: Radioiodine (131I) has been used in thyroid cancer treatments for many years, and has demonstrated good results with regards to disease management. Radioiodine therapy is however partially empirical, as not very much is known concerning radiation dosimetry. READ MORE

 3. 3. Simulations and Measurements of radiation doses from patients treated with I-131.

  University essay from Umeå universitet/Radiofysik

  Author : Daniel Gälman; [2018]
  Keywords : I-131; Iodine-131; Monte-Carlo Simulations; dose rate measurements; taxi driver; newborn; thyrotoxicosis; restriction times; thyroid cancer;

  Abstract : The aim of this work is to introduce a couple of new exposure scenariosof interest when personnel, family members and general public are externally irradiated from patients treated with Iodine-131. A series of modied ORNL matematical phantoms were used in Monte-Carlo simulations in PENELOPE-2011 to determine dose rates to: a cab driver where thepatient sits in the back seat at opposite side, a newborn child held by an adult patient, a doctor giving treatment to a patient while leaning over the hospital bed and collective effective dose to bus passengers if the patient travels home by bus. READ MORE

 4. 4. Modeling of scatter radiation during interventional X-ray procedures

  University essay from Linköpings universitet/Avdelningen för radiologiska vetenskaper; Linköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Author : Emelie Rehn; [2015]
  Keywords : medical staff; personnel; practitioner; staff exposure; physician; operator; occupational exposure; radiation protection; protection in medical x-ray imaging; x-ray exposure; radiation dose; radiation scatter; fluoroscopy; interventional x-ray procedures; interventional radiology; angiography; fluoroscopically guided procedures; interventional radiology dosimetry; interventional cardiology dosimetry; catheterization interventions;

  Abstract : During catheterized x-ray interventions the patient and medical staff is exposed to scatter radiation, as a consequence of tissue interactions. Ionizing radiation for medical purpose is potentially dangerous and can cause malignancy, skin damage and more. READ MORE

 5. 5. Giftfria förskolor : inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elvira Pettersson; [2014]
  Keywords : kommun; förskola; inomhusmiljö; kemikalier; barn; exponering; hälsoskadliga ämnen; hormonstörande ämnen; ftalater; bisfenol A; perfluorerade ämnen; flamskyddsmedel; hälsoeffekter; reproduktionsproblem; cancer; ADHD; autism; diabetes; fetma; astma; allergi; inredning; plast; skumgummi; textil; elektronik; leksaker; hygienprodukter; rengöringsmedel; damm; mat; åtgärder;

  Abstract : Många av de sjukdomar och hälsoförändringar som ökat i västvärlden de senaste decennierna kan kopplas till kemikalieexponering. Sådana åkommor är exempelvis cancer; leukemi och hjärncancer hos barn samt cancer i bröst, prostata, testiklar och sköldkörtel hos vuxna, metabola sjukdomar; fetma och diabetes, neurologiska störningar hos barn; beteendestörningar, ADHD och autism, immunsystemsstörningar; allergier, astma och ökad infektionskänslighet, reproduktionssystemsstörningar; försämrad spermiekvalitet, minskad reproduktionsförmåga och infertilitet, missbildningar på pojkars könsorgan såsom hypospadi och kryptorkism samt tidigarelagd pubertet hos flickor. READ MORE