Essays about: "tidig krita"

Found 4 essays containing the words tidig krita.

 1. 1. An Analysis and Interpretation of the Geoscience BC Trek Project Till Geochemical and Mineralogical Data to Determine the Surficial Geochemical Expression of Bedrock Au-Ag-Cu-Mo Mineralization on the Nechako Plateau, British Columbia, Canada.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Karin Öberg; [2016]
  Keywords : British Columbia; till; gold; copper; mineralization; British Columbia; morän; mineralisering; guld; koppar;

  Abstract : The mineral exploration in the interior of British Columbia is challenged by an extensive coverage of glacial sediments. The Geoscience British Columbia (GBC) Targeting Resources through Exploration and Knowledge (TREK) Survey has since 2013 collected till samples in the northern interior plateau of British Columbia, covering an area of approximately 25,000km2. READ MORE

 2. 2. Sedimentological study of the Jurassic and Cretaceous sequence in the Revinge-1 core, Scania

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Casandra Hajny; [2016]
  Keywords : Jura; Krita; Vomb; Fyledalen; Vitabäck; Arnagergrönsand; Mollusker; Bivalver; Palynologi; Biostra-tigrafi; Vulkanism; Pyrit; Järnooider; Jurassic; Cretaceous; Vomb Trough; Vitabäck Clay; Fyledal Clay; Arnager Greensand; Molluscs; Bivalves; Palynology; Biostratigraphy; Volcanism; Pyrite; Iron ooids; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This thesis presents a study of the core from the Revinge-1 borehole from the Vomb Trough. The core displays strata from the Upper Jurassic to the Upper Cretaceous including strata covering the the J/K−boundary . READ MORE

 3. 3. Disparity of Early Cretaceous Lamniformes sharks

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Fredrik Söderblom; [2015]
  Keywords : Lamniformes; disparity; Early Cretaceous; morphology; morphometric; Lamniformes; disparitet; tidig krita; morfologi; morfometri;

  Abstract : The geological range of lamniform sharks stretches from present day species such as Carcharodon carcharias (great white shark) back to the at the moment oldest undoubted fossil finds during the Early Cretaceous. In this paper a geometric morphometric analysis was performed on images of Early Cretaceous lamniform teeth collected from published literature in order to examine the change in disparity (range of morphological variation within a group) throughout the time period. READ MORE

 4. 4. 40Ar/39Ar datering av basalter i Skåne, S Sverige : bevis för två pulser vid 191-178 Ma och vid 110 Ma, samt deras relation till uppsprickning av Pangea

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ingemar Bergelin; [2006]
  Keywords : Skåne; basalt; jura; krita; geokronologi; 40Ar 39Ar; geokemi; Scania; Jurassic; Cretaceous; geochronology; geochemistry; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Under karbon och perm sammansmälte huvuddelen av jordens kontinenter till en gigantisk landmassa som fått namnet Pangea. Denna blev efterhand instabil och började mot slutet av trias, men framför allt under Jura, att fragmentera i ett antal mindre kontinentala plattor. Detta skedde under omfattande och ibland våldsam vulkanism. READ MORE