Essays about: "tidning"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word tidning.

 1. 1. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Viktor Svedlund; [2020]
  Keywords : digitalisering; digital marknadsföring; sociala medier;

  Abstract : Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. READ MORE

 2. 2. News Value Modeling and Prediction using Textual Features and Machine Learning

  University essay from Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Author : Rebecca Lindblom; [2020]
  Keywords : NLP; machine learning; news value; popularity; random forest; prediction; classification; modeling; read time; clicks; newspaper; swedish; nyhetsvärde; nyhetsvärdering; popularitet; tidning; maskininlärning;

  Abstract : News value assessment has been done forever in the news media industry and is today often done in real-time without any documentation. Editors take a lot of different qualitative aspects into consideration when deciding what news stories will make it to the first page. READ MORE

 3. 3. Imagining Future Technology of the Horse Industry and Equestrian Sports

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Amanda Bergström; [2019]
  Keywords : horsetech; equestrian sport; horse-human bond; animal-computer interaction; human-computer interaction; sports technology; design fiction; ;

  Abstract : Equestrian sports are amongst the largest sports and leisure activities in Sweden. One of the major reasons for engaging with horses is the bond to the horse. Just recently technology has found its way into the horse industry which otherwise is a very traditional sport. READ MORE

 4. 4. How did Chosôn Ilbo and Han’gyôre’s Editorials use Emotive Language to Frame the Government’s Handling of the MERS Crisis?

  University essay from Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

  Author : Miriam Astrid Machado Rieback; [2019]
  Keywords : South Korea; Park Geun-hye; MERS; Media Studies; Language Studies; 한국; 박근혜; 메르스; 언론학; 언어학; 한국학;

  Abstract : During and after the Middle East Respiratory Syndrome crisis in 2015, the South Korean Government faced a lot of criticism for the epidemic prevention management. The crisis had a duration of four months before it was declared over, leading to an accumulation of criticism towards the security system, disease management and hospital policies. READ MORE

 5. 5. Är gymnasiet och högskolan två parallella världar? : En undersökning om gymnasielärares och högskolelärares förväntningar på kunskaper och färdigheter hos elever och studenter

  University essay from Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Author : Julia Hallsäter; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Mitt intresse för övergången från gymnasium till högre studier väcktes på en lokal skolkonferens där gymnasie- och universitetslärare diskuterade ämnet. En artikel i Lärarnas tidning, Skolverkets rapport från 2005 med titeln Väl förberedd? och rapporter om nyblivna studenters kunskaper i början av sina högre studier i såväl Sverige som andra länder visade att det här är en världsomspännande diskussion. READ MORE