Essays about: "tidsbudget"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word tidsbudget.

 1. 1. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Denise Marklund; [2019]
  Keywords : pruritus; itching; IceTag; accelerometer;

  Abstract : It is well known that IBH in horses causes itching which in turn can lead to open wounds. The suffering and pain related to an open wound is relatively obvious, but less is known about how itching affect the welfare in the horse. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas mjölkkornas tidsbudget, mjölkavkastning och foderintag av tiden i väntfållan i AMS?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Vestberg; [2019]
  Keywords : väntfålla; mjölkkor; AMS; tidsbudget; foderintag; mjölkavkastning;

  Abstract : Automatic milking systems (AMS) are used in many countries worldwide, and it is an efficient system with several benefits for both the farmer and the dairy cows. The cows can move freely in the barn and they therefore decide to a large extent over their own time budget throughout the day. READ MORE

 3. 3. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Keywords : kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Abstract : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. READ MORE

 4. 4. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emelie Sivertsson; [2018]
  Keywords : Liggbeteende; nykalvade mjölkkor; kotrafik; aktivitet; hälsa; Lying behavior; newly calved dairy cows; cow traffic; activity; health;

  Abstract : Då perioden runt kalvning är den mest kritiska perioden för en mjölkko då hon går igenom förändringar både miljömässigt, socialt, hormonellt och metaboliskt är övervakning av djurens hälsa och att ha optimala skötselrutiner och en fungerande utformning av stallet viktigt. I och med de stora påfrestningar hon utsätts för under denna period är bland annat tillräcklig tid för återhämtning av största vikt men även att hennes tidsbudget inte begränsas så hon inte hinner lägga tillräcklig tid på dagliga basala beteenden. READ MORE

 5. 5. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ulrica Robertsson; [2018]
  Keywords : sociala interaktioner; välfärd; konkurrens; vila; ättid; ståendetid; sortering; partikelstorlek; torrsubstans; mjölkavkastning; foderberedning;

  Abstract : Kompakt fullfoder (C-TMR) är ett nytt sätt att blanda fullfoder. Vid foderberedningen blandas kraftfoder och vatten med avsikt att göra foderblandningen homogen så att korna inte kan sortera ut enskilda foderpartiklar. READ MORE