Essays about: "tidsstudie"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word tidsstudie.

 1. 1. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lisa Lindberg; [2020]
  Keywords : skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Abstract : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. READ MORE

 2. 2. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Olov Skogelid; [2019]
  Keywords : underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Abstract : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. READ MORE

 3. 3. Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Henrik Wiklund; [2019]
  Keywords : tidsstudie; produktivitet; gallring; klena träd; underväxt;

  Abstract : Gallring är en skogsvårdsåtgärd som syftar till att styra över virkesproduktionen på ett lägre antal stammar samtidigt som det tas tillvara på gagnvirket som genereras från de avverkade träden. Det svenska genomsnittet för drivningskostnaderna per avverkad kubikmeter i gallring är nästan dubbelt så höga jämfört vid slutavverkning. READ MORE

 4. 4. Making wood durable. A sustainable approachwith linseed oil

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Helena Olsson; [2019]
  Keywords : Linseed oil; Wood preservation; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Time-resolved oxidation study; Linolja; Bevarande träbehandling; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Oxidationstidsstudie;

  Abstract : Linseed oil has been and is used for vast number of applications, such as in food and paint industry, and wood preservation. It is a good environmental choice, as it originates from renewable sources. Linseed oil is mainly a mixture of triglyceride of fatty acids, both saturated and mono- or polyunsaturated, which allows the oil to oxidize. READ MORE

 5. 5. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Keywords : produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Abstract : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. READ MORE