Essays about: "tik"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word tik.

 1. 1. En undersökning av genetisk variation associerad med spermiedefekter hos berner sennen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Snell; [2022]
  Keywords : Berner sennen; fruktsamhet; spermakvalitet; spermiemorfologi; nedärvning; genetiska defekter;

  Abstract : Hos hundrasen berner sennen har rasklubben de senaste åren observerat en ökning av fruktsamhetsrelaterade problem, såsom att tikar inte blir dräktiga, minskat antal valpar i kullarna och förlossningsproblem. Dräktighetsprocenten hos berner sennen ligger idag 10–20 % lägre än hos andra raser. READ MORE

 2. 2. User consumptions behavior of interactive video platform - A reflective study of Douyin as an E-commerce Platform

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Author : Borges Jose Joaquim Paindane; Xiaoqian Lu; [2022]
  Keywords : Interactive Video; E-commence Platform; Douyin; Social Media; Consumption Behavior.; Business and Economics;

  Abstract : Because of the versatility of technological influence and the rapid development of digitalization, interactive social media, such as Tik Tok and Douyin, have brought more consumption possibilities to the market. These social media are merging to innovate some new consumption behaviors by using interactive content to save costs and give users more value. READ MORE

 3. 3. Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Lärka; Linda Palmqvist; [2021]
  Keywords : body condition score; hullbedömning; hullbedömningsskala; hund; hundvana; kastrationsstatus; riskfaktorer; svenska hundägare; ålder; övervikt;

  Abstract : Övervikt hos hund är ett vanligt förekommande problem som kan leda till negativa konsekvenser för hundens hälsa och välmående. En global prevalens av övervikt eller fetma hos hund har estimerats till 22–40%. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Keywords : Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Abstract : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. READ MORE

 5. 5. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Keywords : pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Abstract : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... READ MORE