Essays about: "tillfredsställd"

Found 3 essays containing the word tillfredsställd.

 1. 1. Aktivering av Border collie : vallningens betydelse för en välmående hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Rosshagen; [2017]
  Keywords : Border collie; problembeteende; tillfredsställd; välmående;

  Abstract : The dog has evolved from the wolf which is the most common species among the predators. The domestication and selection have resulted in different breeds of dogs, which include changed characteristics and personalities. With time, dogs have become more common to have as a pet for different purposes. READ MORE

 2. 2. Findability of Information: Organizational Approaches to Search. A quantitative study of factors affecting perceived satisfaction

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Filip Gårdelöv; Viktor Larsson; [2014-07-03]
  Keywords : Findability; information –seeking; search strategy; search investments; organizations;

  Abstract : Sällan finns det tid att söka igenom varenda tillgängligt dokument när vi letar efter information på vår arbetsplats. Den moderna informationsteknologin har lett till att den informationsvolym som finns tillgänglig vuxit snabbt och så kommer det att fortsätta. READ MORE

 3. 3. Measuring Customer Satisfaction in a Service Company combining approaches for Quality Service Improvement

  University essay from Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Author : Javier Santamaria; Marco Gonzalez; [2008]
  Keywords : Quality Service; Quality Improvement; Customer Satisfaction Measurement; SERVQUAL; CSM; QFD; CSM; QFD; Servicekvalitet; Kvalitetsförbättring; konsumenttillfredställelse mätningar; SERVQUAL; Calidad del Servicio; Mejora de la Calidad; Medida de la Satisfacción del cliente; SERVQUAL; CSM; QFD;

  Abstract : This Thesis is about improvement Quality Service from the perspective of the customer satisfaction. This is motivated in a service company that has some problems measuring customer satisfaction in a quality of service. READ MORE