Essays about: "tillgänglighet"

Showing result 1 - 5 of 323 essays containing the word tillgänglighet.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 2. 2. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE

 3. 3. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 4. 4. Evaluating Features for Promoting Accessible Content in Content Management Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hannes Westberg; [2019]
  Keywords : HCI; Accessibility; Accessible Content; Web Accessibility; Web Accessibility Evaluation; Accessibility Features; Content Management System; ;

  Abstract : As the web continues to evolve, so does our need for achieving an accessible web for people with disabilities. Content management systems (CMSs) have well observed accessibility problems with generated content, and in recent years, several features have been proposed in order to minimize or eliminate these problems. READ MORE

 5. 5. No effect of manganese coating or seed content : a study on germination and seedling establishment in Swedish winter wheat

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kerstin Wahlquist; [2019]
  Keywords : triticum aestivum; micronutrient; deficiency; seed treatment; plant development; seedling growth;

  Abstract : Manganese (Mn) is a micronutrient where a great range and low concentrations have been recorded in winter wheat seeds in a Swedish survey called the Swedish environmental monitoring program on arable soils. A deficiency of Mn is common in cereals and may occur early in the season if the plant availability of Mn is low in the soil. READ MORE