Essays about: "tillgänglighet"

Showing result 1 - 5 of 594 essays containing the word tillgänglighet.

 1. 1. Amplifying Accessibility : Examining accessibility solutions and considerations for visual impairment in mobile applications

  University essay from Uppsala universitet/Datavetenskapens didaktik

  Author : Moana Södergren; Ella Hallgren; [2023]
  Keywords : Accessibility; Accessibility solutions; Visual impairment; Mobile applications; Universal Design Theory; Critical Disability Theory; Accessibility features; Accessibility tech debt; Education and prioritization; Inclusive mobile applications; Social structures and power relations; Tillgänglighet; Tillgänglighetslösningar; Synnedsättning; Mobilapplikationer; Universal Design Theory; Critical Disability Theory; Tillgänglighetsfunktioner; Utbildning och prioritering; Inkluderande mobilapplikationer; Sociala strukturer och maktförhållanden;

  Abstract : Though an increasingly more common occurrence, digital mobile applications are not typically particularly accessible for people with visual impairment. This study investigates the difficulties and consequences faced by developers and visually impaired users when implementing and using accessibility features as well as highlighting the principal considerations when doing so. READ MORE

 2. 2. Thresholds to the ancestors : An examination of south-west portals with regards to cult and symbolism

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Oskar Bransell; [2023]
  Keywords : South-west portals; grave cult; ancestor worship; necromancy; doors of the dead ; Viking Age; Sydvästportar; gravkult; förfädersdyrkan; nekromanti; de dödas dörrar ; Vikingatiden;

  Abstract : This thesis examines the relevancy of south-west portals with regards to their potential usage in post-burial ritual activity with particular focus on the deposition of sacrificial offerings. South-west portals are a type of stone constructions found on the edges of mounds and stone settings in eastern central Sweden usually dating to the Viking Age (c. READ MORE

 3. 3. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Willart; [2023]
  Keywords : Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Abstract : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. READ MORE

 4. 4. Considerations When Visualizing Information for a Non-interactive Dashboard : A study about what aspects to keep in mind when designing a non-interactive dashboard

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Elina Eriksson; [2023]
  Keywords : information visualization; accessibility; non-interactive dashboard; color vision deficiency; color blindness;

  Abstract : In this project a dashboard was created on behalf of the company Combitech who wanted to visualize a part of a workgroup’s information flow in hope of improving their communication. The only restriction was that it could not be interactive. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag av utemiljön på Värpinge äldreboende : en utformning för inspiration

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Evelina Hellertz; Karoline Klingborg; [2023]
  Keywords : äldre; äldreboende; välmående; restorativ miljö; tillgänglighet; sinnen; brukare; livskvalitet; trädgård; innergård; utomhus;

  Abstract : På Värpinge äldreboende i Lund finns det en innergård tillgänglig för de boende att vistas i, men innergården har under de senaste åren åsidosatts och är inte längre en lika besökt, välskött och rofylld plats. Detta självständiga arbete är en fallstudie, och ett gestaltningsförslag tas fram som inspiration till möjliga förändringar av äldreboendets utemiljö. READ MORE