Essays about: "tillgänglighetsanpassad"

Found 5 essays containing the word tillgänglighetsanpassad.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexander Morell; [2019]
  Keywords : tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Abstract : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. READ MORE

 2. 2. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kirsti Brunila; [2019]
  Keywords : projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Abstract : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. READ MORE

 3. 3. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Keywords : lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. READ MORE

 4. 4. Utomhusfysioterapi : en studie av utemiljöns användbarhet vid ett rehabiliteringscenter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lotta Lundmark; [2018]
  Keywords : fysioterapi; tillgänglighet; rehabilitering; miljöpsykologi; fysisk funktion; ICF; hälsoträdgård; utomhus;

  Abstract : Syftet med denna studie är att analysera den fysiska utemiljön och bruket av den vid ett rehabiliteringscenter för att kunna identifiera och utveckla tillgängliga och användbara utemiljöer för fysioterapi. För att nå syftet har de fysiska egenskaperna i utemiljön analyserats, fysioterapeuternas bruk av och syn på utemiljön kartlagts och likaså den fysiska tillgängligheten. READ MORE

 5. 5. Tillgänglighetsanpassning av skyddade naturområden : möjligheter och hinder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Charlott Johansson; [2015]
  Keywords : tillgänglighetsanpassning; skyddade naturområden; Sverige;

  Abstract : Sverige är ett land rikt på natur, men i naturen finns inte möjligheten för alla att ta sig fram. Möjligheterna att få uppleva Sveriges natur kan vara svåra för en person med nedsatt rörelseförmåga om naturen inte blir tillgänglighetsanpassad. Av Sveriges invånare över 16 år har 560 000 personer en nedsatt rörelseförmåga. READ MORE