Essays about: "tillit"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the word tillit.

 1. 1. Laughter is the sunshine of the soul : A qualitative study of children’s experience of trust andemotional security in the preschool context

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Mira Höjman; Angela Pettersson; [2019]
  Keywords : Experience; Trust; Emotional security; Children’s perspective; Relationships; Older children; Preschool; Upplevelse; Tillit; Emotionella trygghet; Barns perspektiv; Relationer; Äldre barn; Förskolan;

  Abstract : Att under en längre period i förskolan uppleva otillräcklig emotionell trygghet kan få konsekvenser förförskolebarns utveckling. Forskningen om vilken relevans och betydelse som barnen tillskriver sina upplevelserav trygghet är mycket begränsad. READ MORE

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 3. 3. Considerations for a Service that enables Sharing Ride Experiences to and from the Airport

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Laura Becedas Segerström; [2019]
  Keywords : Sharing economy; Shared mobility; Transportation; Research through Design; ;

  Abstract : Although shared mobility services provide benefits such as minimizing congestion as well as pollution and costs of transportation, barriers such as trust and convenience are blocking these services from reaching a broader audience. In this paper, considerations for a new service that aims to bring together familiar strangers to share rides to and from the airport is presented using a Research through Design approach. READ MORE

 4. 4. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Keywords : ​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Abstract : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. READ MORE

 5. 5. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE